Εφαρμογές Μόνωσης

Σκεπές 

Αν θέλετε να φτιάξετε ασφαλή και άνετη σοφίτα, η δόμηση της στέγης πρέπει να διαθέτει...

 

Οριζόντιες στέγες - δώματα

Η οριζόντια στέγη / δώμα είναι μία σύνθετη κατασκευή που εξυπηρετεί την προστασία του κτιρίου από την εισροή νερού και υγρασίας καθώς επίσης εκπληρώνει και τις απαιτήσεις για θερμομόνωση...

 

Ψευδοροφές

Αισθητική παρέμβαση. Χρησιμεύει για: ηχοπροστασία, πυροπροστασία, Αντίσταση στο καπνό...

 

Εξωτερικοί τοίχοι

Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου και όλα τους τα μέρη πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά την εκμετάλλευση του κτιρίου να μπορεί μονίμως να παρέχει...

 

Μόνωση σε χωρίσματα - Ξηρά δόμηση

Η τοποθέτηση Φυσικού ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology ή Πετροβάμβακα της Knauf Insulation στα χωρίσματα, προσφέρει ηχομόνωση, πυροπροστασία και θερμομόνωση στο σύστημα ξηράς δόμησης...

 

Μόνωση για πατώματα

Σε μία κατασκευή το πάτωμα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη διάρκεια αξιοποίησης του κτιρίου, μαζί με την κατασκευή στήριξης, μπορεί να παρέχει μόνιμα τα εξής...

 

Εξωτερική θερμοπρόσοψη

Προορίζεται και για πρόσθετη μόνωση υπαρχόντων μη θερμομονωμένων ή ανεπαρκώς μονωμένων κτιρίων καθώς και για νεόδμητα κτίρια...

 

Αεριζόμενη πρόσοψη

Οι αεριζόμενες προσόψεις πήραν το όνομά τους από το στρώμα αέρα μεταξύ του μονωτικού υλικού και του εξωτερικού διακοσμητικού στρώματος...