Αεριζόμενη πρόσοψη

Αεριζόμενη πρόσοψη

Οι αεριζόμενες προσόψεις πήραν το όνομά τους από το στρώμα αέρα μεταξύ του μονωτικού υλικού και του εξωτερικού διακοσμητικού στρώματος. Σήμερα η τεχνική αυτή αποτελεί μια από τις συχνές μεθόδους παγκοσμίως για την μόνωση εμπορικών κτιρίων παγκοσμίως.

Αεριζόμενη πρόσοψη εκτέλεση

Η αεριζόμενη πρόσοψη πήρε το όνομά της από το στρώμα αέρα μεταξύ του μονωτικού υλικού και του εξωτερικού διακοσμητικού στρώματος. Σήμερα η τεχνική αυτή αποτελεί μια από τις συχνές μεθόδους παγκοσμίως για την μόνωση εμπορικών κτιρίων παγκοσμίως.