Υπόστρωμα φύτευσης Green Roll Substrate (HTC GR)

Υπόστρωμα φύτευσης Green Roll Substrate (HTC GR)

Το υπόστρωμα φύτευσης Urbanscape Green Roll (HTC GR) είναι ένα πολύ ελαφρύ υπόστρωμα για την διαμόρφωση τοπίου, που αποτελείται από μακριές ίνες ορυκτοβάμβακα πλεγμένες έτσι ώστε να διαμορφώνουν ένα διαστασιακά σταθερό στρώμα.

Το προϊόν αποτελείται μόνο από ίνες παρθένου ορυκτοβάμβακα. Το υπόστρωμα φύτευσης Urbanscape Green Roll εξασφαλίζει εξαίρετη κατακράτηση νερού και διατήρησή του σε διαφορετικές κηπευτικές εφαρμογές και είναι ένα καλό προσθετικό υλικό σε υποστρώματα φύτευσης που αποτελούνται από μίγματα διαφόρων υλικών.
 

Τα υποστρώματα φύτευσης Urbanscape Green Roll Medium (HTC GR M) και Urbanscape Green Roll High (HTC GR H) έχουν προσθήκη υπεραπορροφητικών σωματιδίων στη μάζα τους.

Με τον τρόπο αυτό το προϊόν είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για φυτώρια δεδομένου ότι ο ειδικά παραγμένος ορυκτοβάμβακας απορροφά νερό με το φαινόμενο των τριχοειδών αγγείων και τα υπαεραπορροφητικά σωματίδια παρέχουν επιπλέον αποθήκευση νερού, το οποίο αποδίδουν όταν αυτό χρειάζεται στα φυτά σας. Τα ίδια σωματίδια, εμποδίζουν την εξάτμιση και διαρροή του νερού όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες.

Κηπευτική - διαμόρφωση τοπίου

Σύστημα για κηπευτική και διαμόρφωση τοπίου, με υψηλή κατακράτηση νερού

Πράσινα Δώματα

Σύστημα για εκτατικά και εντατικά πράσινα δώματα, με υψηλή κατακράτηση νερού