Διαπνέουσες μεμβράνες Homeseal LDS

Στις κεκλιμένες στέγες, η Knauf Insulation προτείνει σύστημα θερμομόνωσης και στεγάνωσης / ελέγχου υδρατμών. Ο Φυσικός Ορυκτοβάμβακας με ECOSE Technology, μαζί με τις στεγανωτικές διαπνέουσες μεμβράνες Homeseal LDS, αποτελούν ένα σύστημα με προηγμένη τεχνολογία. Στα προϊόντα περιλαμβάνονται οι στεγανωτικές μεμβράνες Homeseal LDS 0.02 και Homeseal LDS 0.04, οι μεμβράνες ελέγχου υδρατμών Homeseal LDS 5 Silk, Homeseal LDS 35 και η μεμβράνη φραγής υδρατμών Homeseal LDS 200 Alu, μαζί με τις κολλητικές ταινίες Solifit.