NaturBoard TF

NaturBoard TF

Η NaturBoard TF δαπέδων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα και λ=0,035 W/mK για πλωτά δάπεδα.

Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές.

Το προϊόν προορίζεται για προστασία από κτυπογενείς θορύβους σε κατασκευές πλωτών δαπέδων, για θερμομόνωση και πυροπροστασία.

Είναι ιδανικό είτε για εγκατάσταση κάτω από υγρές τσιμεντοκονίες με πάχος μικρότερο από d < 50mm, είτε αναμενόμενα ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία μέχρι 2kPa.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση - Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,035 W/mK
  • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού
 
Πλεονεκτήματα
 
  • Εγγυημένη προστασία από κτυπογενείς θορύβους
  • Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
  • Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος
  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση
 
 
Διαστάσεις και συσκευασίες
 
Πάχος (mm) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Τεμάχια ανά πακέτο m2/ πακέτο m3/ πακέτο
20 1000 600 15 9.00 0.18
30 1000 600 10 6.00 0.18
40 1000 600 8 4.80 0.19
50 1000 600 6 3.60 0.18

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό Μονάδα Τιμή
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD W / mK 0,035
Αντίδραση στη φωτιά (Euroclass) - A1 - άκαυστο υλικό
Συμπιεστότητα - CP5

 

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν NaturBoard TF παραδίδεται σε συσκευασία από θερμοσυρρικνούμενα φύλλα πολυαιθυλενίου.

Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό ή στεγασμένο χώρο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι συσκευασίες που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Μόνωση δαπέδων

Μόνωση δαπέδων

Ηχομόνωση και θερμομόνωση δαπέδου / τοιχοποιίας με ισχυρό πετροβάμβακα με ECOSE Technology της Knauf Insulation - πλωτά δάπεδα