Πλάκες πετροβάμβακα Smart Roof THERMAL (DDP-RT)

Πλάκες πετροβάμβακα Smart Roof THERMAL (DDP-RT)

Η Smart Roof THERMAL δωμάτων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα. Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες με αντοχή στη συμπίεση 50 kPa, υδρόφοβο, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Οι διαστάσεις του δεν μεταβάλλονται όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι έντονες.

Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, καθώς και για την πυροπροστασία δωμάτων. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με όλων των ειδών τα στεγανοποιητικά υλικά, για επισκέψιμα και μη επισκέψιμα δώματα. Η τοποθέτηση του γίνεται εύκολα είτε σε βάση από σκυρόδεμα είτε σε κατασκευές από μεταλλικό προφίλ.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση - Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,036 W/mK
  • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού
 
Πλεονεκτήματα
 
  • Πυροπροστασία
  • Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
  • Αντοχή στη γήρανση
  • Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος
  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση
 
 
Διαστάσεις και συσκευασίες
Σε παλέτες

 

Πάχος (mm) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Τεμάχια ανά παλέτα m2/ παλέτα m3/ παλέτα
40 2000 1200 32 76.80 3.07
50 2000 1200 26 62.40 3.12
60 2000 1200 22 52.80 3.17
70 2000 1200 19 45.60 3.19
80 2000 1200 16 38.40 3.07
90 2000 1200 14 33.60 3.02
100 2000 1200 13 31.20 3.12
120 2000 1200 11 26.40 3.17

 

Διαστάσεις και συσκευασίες
Σε πακέτα

 

Πάχος (mm) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Τεμάχια ανά πακέτο m2/ πακέτο m3/ πακέτο
40 1000 600 6 3.60 0.14
50 1000 600 4 2.40 0.12
60 1000 600 4 2.40 0.14
70 1000 600 4 2.40 0.17
80 1000 600 3 1.80 0.14
90 1000 600 3 1.80 0.16
100 1000 600 3 1.80 0.18
120 1000 600 2 1.20 0.14

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό Μονάδα Τιμή
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD (d 50mm) W / mK 0,036
Αντίδραση στη φωτιά (Euroclass) - A1-άκαυστο υλικό
Αποελασματοποίηση (TR) kPa > 10
Τάση υπό 10% συμπίεση σ10
kPa > 50
Σημειακό φορτίο (PL)
N > 500

 

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν Smart Roof THERMAL παραδίδεται σε συσκευασία από θερμοσυρρικνούμενα φύλλα πολυαιθυλενίου.

Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό ή στεγασμένο χώρο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι συσκευασίες που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα. Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Μόνωση οριζόντιων στεγών-δωμάτων

Μόνωση οριζόντιων στεγών-δωμάτων

Προϊόντα για θερμομόνωση δωμάτων ( ημιβατών/ βατών ) με πετροβάμβακα με ECOSE Technology