Πλήρωση τοίχων με Supafil

Θερμομόνωση τοιχοποίας με πλήρωση του κενού χώρου ανάμεσα στα τούβλα, για υπάρχουσες κατοικίες χωρίς μόνωση και γρήγορη - εύκολη εφαρμογή.

Δείτε βίντεο με την εγκατάσταση του Supafil

 

Κατανάλωση:  

Πυκνότητα στην εφαρμογή: 35 kgm3 +/- 5 kg

 

 Διάκενο (mm)

Κατανάλωση kg/2

 Αριθμός σάκκων / 100 m2

Θερμική αντίσταση R

m2K/

 50

1.8 

10.5 

1.47

 60

 2.1

12.7

1.76

 70

 2.5

14.8

2.06

 80

 2.8

16.9 

2.35

 90

 3.2

19,0

2.65

 100

 3.5

21.1 

2.94

 110

 3.9

23.2

3.24

 120

 4.2

25.3

3.53

 130

 4.6

27.4

3.82

 140

 4.9

29.5

4.12

 150

 5.3

31.6

4.41

Supafil
Supafil 034 Παρθένος Ορυκτοβάμβακας πλήρωσης τοιχοποιίας

Supafil 034 Παρθένος Ορυκτοβάμβακας πλήρωσης τοιχοποιίας

Παρθένος Ορυκτοβάμβακας για πλήρωση διακένων τοίχων με λ = 0,034 W/mK