Πλάκες TPM 135 θερμικής απόδοσης

Πλάκες TPM 135 θερμικής απόδοσης

Πλάκες Φυσικού Ορυκτοβάµβακα µε ECOSE Technology ξηράς δόµησης και εξωτερικής τοιχοποιίας ενισχυµένης θερµικής αγωγιµότητας με λ = 0,035 W/mK.

 

Εφαρµογές και λύσεις:

Θερµική και ακουστική µόνωση υψηλών απαιτήσεων

  • Απλή και γρήγορη εφαρµογή
  • Σε πλάκες

 

Πλεονεκτήµατα
 
  • Άριστη θερµική απόδοση
  • Υψηλή ακουστική απόδοση
  • Ευκολία τοποθέτησης
  • Ακαµψία και µηχανική αντοχή
  • Άκαυστος ορυκτοβάµβακας Euroclass A1

 

Πιστοποιητικά

  • Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1
  • CE: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5
 
Μόνωση και διαστάσεις

 

Πάχος (mm) Rd (m2 K/W) Πλάτος (mm) Μήκος (mm)

Τεµάχια / ρολλό

m2/ ρολλό

Ρολλά / παλέτα

m2ρολλό Kl Κωδικός
50 1.43 600 1250 12 9.00 24 216.00 2434421

 

Χαρακτηριστικά

  Απόδοση Χαρακτηριστικό Μονάδες

Θερµική αγωγιµότητα
Αντίδραση στη φωτιά

0,035
A1

λ
Euroclass

W / (m.K)
-

∆ιάχυση υδρατµών - Z m2.h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας 3 WL (P) kg/ m2/ 28 i
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας
1 WS kg/ m2/ 24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος T4 T -
Αντίσταση στη ροή αέρα AFr5 AF kPa.s/m2

 

ECOSE® Technology
Οι ορυκτοβάμβακες της KnaufInsulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρις ένα συνδέτη χωρίς φορμαλδεΰδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, δεν περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο και περιέχει 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους ορυκτοβάμβακες της KnaufInsulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά χωρίς να επηρεάζονται η θερμική, ακουστική και η απόδοση πυρασφάλειας που διαθέτουν. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSETechnology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα, το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό.
Χωρίσματα

Χωρίσματα

Πριν την εγκατάσταση των χωρισμάτων, πρέπει να εφαρμοστεί η κατάλληλη μονωτική ταινία στα άκρα των πλαϊνών όψεων με σκοπό τη διασφάλιση της σύνδεσης των πλαϊνών όψεων με τους τοίχους, τα πατώματα και τα ταβάνια χωρίς μετάδοση κρουστικών ήχων.

Μόνωση εξωτερικών τοίχων

Μόνωση εξωτερικών τοίχων

Προϊόντα Φυσικού Ορυκτοβάμβακα και Πετροβάμβακα με ECOSE Technology για θερμομόνωση και ηχομόνωση εξωτερικών τοίχων

Θερμομόνωση στέγης

Θερμομόνωση στέγης

Προϊόντα για θερμομόνωση στέγης με Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology και διαπνέουσες μεμβράνες LDS

Μόνωση εξωτερικών τοίχων από εσωτερικά

Σε περιπτώσεις με ανεπαρκή θερμομόνωση και ηχομόνωση για εξωτερικούς τοίχους, η μόνωση από μέσα είναι μια εναλλακτική λύση.Σε αυτή την περίπτωση το μονωτικό υλικό πρέπει να είναι άκαυστο σύμφωνα με τους κανονισμούς για πρόληψη φωτιάς σε υψηλά κτίρ