Μόνωση ψευδοροφών / οροφών

Μόνωση ψευδοροφών / οροφών

Η μόνωση ψευδοροφών χρησιμεύει για:

  •  ηχομόνωση
  •  θερμομόνωση
  •  πυροπροστασία
  •  κάλυψη δικτύων υποδομών
  •  Αντίσταση στην φωτιά