Όροι χρήσης

Εκδότης: Knauf Insulation AE

Συντάκτης: Knauf Insulation AE

Πνευματικά δικαιώματα 2018 από την Knauf Insulation

 

Επιφυλασσόμαστε για όλα τα πνευματικά δικαιώματα περιλαμβανομένων και εκείνων για την αναπαραγωγή και αποθήκευση σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

Δεν επιτρέπεται εμπορική χρήση των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων εργασίας που παρουσιάζονται στον ιστότοπο www.knaufinsulation.gr.

Αν και κατά τη συγγραφή του δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για πληροφορίες κείμενα και εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν μπορούν να αποκλειστούν πιθανά σφάλματα.

Ο εκδότης και οι συντάκτες δε μπορούν να αναλάβουν καμιά νομική ή άλλη ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες και τις συνέπειές τους.

Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης καθώς και για υποδείξεις για σφάλματα που τυχόν επισημάνετε.