Προδιαγραφές Προϊόντων

Παρακάτω παρέχονται:

Φύλλα Προδιαγραφών των προϊόντων μας και Δηλώσεις Απόδοσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011. Δείτε επίσης και στη διεύθυνση: http://dopki.com/ , όπου μπορείτε να δώσετε τον αριθμό DOP Reference από την ταμπέλα του προϊόντος και να πάρετε τη Δήλωση Απόδοσής του.

Πετροβάμβακας
 
PDF
Datasheet NaturBoard FIT (520kB) - NaturBoard FIT Δήλωση απόδοσης (240kB)
PDF
Datasheet NaturBoard FIT PLUS (520kB) - NaturBoard FIT PLUS Δήλωση απόδοσης (220kB)
PDF
Datasheet NaturBoard VENTI (530kB) - NaturBoard VENTI Δήλωση απόδοσης (200kB)
PDF
Datasheet NaturBoard VENTACUSTO (2.12kB) - NaturBoard VENTACUSTO Δήλωση απόδοσης (200kB)
pdf
Datasheet NaturBoard VENTI PLUS (530kB) - NaturBoard VENTI PLUS Δήλωση απόδοσης (200kB)
PDF
Datasheet FKD-S Thermal (130kB) - FKD-S Thermal Δήλωση απόδοσης (230kB)
PDF
Datasheet FKD-N Thermal (2.65MB) - FKD-N Thermal Δήλωση απόδοσης (230kB)
PDF
Datasheet FKL Thermal (0.59MB) - FKL Thermal Δήλωση απόδοσης (230kB)
PDF
Datasheet NaturBoard POD (290kB) - NaturBoard POD Δήλωση απόδοσης (120kB)
PDF
Datasheet NaturBoard TF (290kB) - NaturBoard TF Δήλωση απόδοσης (120kB)
PDF
Datasheet NaturBoard POD STANDARD (530kB) - NaturBoard POD STANDARD Δήλωση απόδοσης (250kB)
PDF
Datasheet NaturBoard POD EXTRA (986kB) - NaturBoard POD EXTRA Δήλωση απόδοσης (250kB)
PDF
Datasheet Smart Roof THERMAL (120kB) - Smart Roof THERMAL Δήλωση απόδοσης (230kB)
PDF
Datasheet Smart Roof TOP (120kB) - Smart Roof TOP Δήλωση απόδοσης (230kB)
PDF
CHIMENEA S DP 10AluR πετροβάμβακας τζακιών (420Kb) - Chimenea S Δήλωση απόδοσης (200kB)
 
Φυσικός Ορυκτοβάμβακας με ECOSE® Technology
 
PDF
Ρολλά NatuRoll Plus (590kB) - NatuRoll Plus Δήλωση απόδοσης (160kB)
PDF
Ρολλά ΤΙ 312 RA (400kB) - TI 312 RA Δήλωση απόδοσης (320kB)
PDF
Πλάκες TP 116 Μ (430kB) - TP 116 M Δήλωση απόδοσης (190kB)
PDF
Ρολλά χωρισμάτων ULTRACOUSTIC (520kB) - ULTRACOUSTIC Δήλωση απόδοσης (190kB)
PDF
Πλάκες ULTRACOUSTIC P (2.61kB) - ULTRACOUSTIC P Δήλωση απόδοσης (190kB)
PDF
Ρολλά Classic 035 (520kB) - Ρολλά Classic 035 Δήλωση απόδοσης (190kB)
PDF
Πλάκες TPM 135 (310kB) - TPM 135 Δήλωση απόδοσης (180kB)
pdf
Πλάκες TP 138 (480kB) - TP 138 Δήλωση απόδοσης (170kB)
 
Ξυλόμαλλο Heraklith®
 
PDF
Heraklith-C (290kB) - Heraklith C Δήλωση απόδοσης (240kB)
PDF
Heratekta-C3 (270kB) - Heratekta C3 Δήλωση απόδοσης (240kB)
PDF
Tektalan-HS (300kB) - Tektalan HS Δήλωση απόδοσης (240kB)
 
Supafil
 
PDF
Supafil 034 Παρθένος Ορυκτοβάμβακας πλήρωσης τοιχοποιίας (280kB) - Supafil 034 Δήλωση απόδοσης (100kB)
PDF
Supafil 045 Μόνωση σκεπής Δήλωση απόδοσης (100kB)
 
Μεμβράνες LDS
 
PDF
Datasheet Homeseal LDS 0.02 (190kB) - Homeseal LDS 0.02 Δήλωση απόδοσης (1.71MB)
PDF
Datasheet Homeseal LDS 0.04 (180kB) - Homeseal LDS 0.04 Δήλωση απόδοσης (1.72MB)
PDF
Datasheet Homeseal LDS 0.04 UV (230kB)
PDF
Datasheet Homeseal LDS 5 Silk (220kB) - Homeseal LDS 5 Silk Δήλωση απόδοσης (1.60MB)
pdf
Datasheet Homeseal LDS 35 (170kB) - Homeseal LDS 35 Δήλωση απόδοσης (1.66MB)
PDF
Datasheet Homeseal LDS 200 (150kB) - Homeseal LDS 200 Δήλωση απόδοσης (1.64MB)
PDF
Datasheet Homeseal LDS Solifit (170kB)
 
Υλικά εξωτερικής θερμοπρόσοψης
 
PDF
Datasheet Βύσματα αγκύρωσης εξωτερικής θερμοπρόσοψης (370kB)
PDF
Datasheet Υαλόπλεγμα Ενίσχυσης Knauf Insulation (480kB)