Πλάκες πετροβάμβακα Smart Roof THERMAL (DDP-RT)

Πλάκες πετροβάμβακα Smart Roof THERMAL (DDP-RT)

Η Smart Roof THERMAL δωμάτων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα.

Πλάκες πετροβάμβακα FKD-S Thermal

Πλάκες πετροβάμβακα FKD-S Thermal

Η FKD-S Thermal είναι μια συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα ειδικά σχεδιασμένη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πλάκες πετροβάμβακα FKD-N Thermal

Πλάκες πετροβάμβακα FKD-N Thermal

Η FKD-N Thermal είναι μια συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα ειδικά σχεδιασμένη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Πετροβάμβακας LW χύμα σε πακέτα

Πετροβάμβακας LW χύμα σε πακέτα

Ο πετροβάμβακας LW χύμα είναι άκαυστος πετροβάμβακας χωρίς συνδετικό υλικό και μπορεί να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που λειτουργούν σε θερμοκρασίες μέχρι και 800℃.

Η ευελιξία του προϊόντος επιτρέπει την εγκατάστασή του σε μέρη και εγκαταστάσεις με ακανόνιστα σχήματα και όπου δεν ενδείκνυται η χρήση των προϊόντων με συνδέτη.

Απόδοση

Smart Roof TOP (DDP)

Smart Roof TOP (DDP)

Η Smart Roof TOP είναι μια πολύ σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα.

NaturBoard VENTI PLUS (KR PVF)

NaturBoard VENTI PLUS (KR PVF)

Η NaturBoard VENTI PLUS αεριζόμενων προσόψεων είναι μια ημίσκληρη, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με λ= 0,035 W/mK και σταθερή πυκνότητα για αεριζόμενες προσόψεις υψηλών απαιτήσεων.

NaturBoard VENTI (KR L)

NaturBoard VENTI (KR L)

Η NaturBoard VENTI ξηράς δόμησης ενισχυμένη είναι μια ημίσκληρη, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα και λ = 0,035 W/mK.

NaturBoard VENTACUSTO (KR P)

NaturBoard VENTACUSTO (KR P)

Η NaturBoard VENTACUSTO διπλής τοιχοποιίας είναι μια ημίσκληρη, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα και λ = 0.035 W/mK.

NaturBoard TF

NaturBoard TF

Η NaturBoard TF δαπέδων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα και λ=0,035 W/mK για πλωτά δάπεδα.

Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές.

Το προϊόν προορίζεται για προστασία από κτυπογενείς θορύβους σε κατασκευές πλωτών δαπέδων, για θερμομόνωση και πυροπροστασία.

NaturBoard POD Standard

NaturBoard POD Standard

Η NaturBoard POD Standard δαπέδων είναι μια σκληρή, συμπαγής, ηχοαπορροφητική πλάκα πετροβάμβακα κατάλληλη για πλωτά δάπεδα

Pages