Πλάκες πετροβάμβακα FKD-S Thermal

Πλάκες πετροβάμβακα FKD-S Thermal

Η FKD-S Thermal είναι μια συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα ειδικά σχεδιασμένη για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Το προϊόν διαθέτει βελτιωμένα θερμικά χαρακτηριστικά, χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,035 W/mK ο οποίος συμβάλλει στην βελτίωση της θερμικής αποδοτικότητας του κτιρίου. Το προϊόν είναι άκαυστο κατηγορίας Α1, προσφέρει ηχομόνωση, είναι ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές.

Οι διαστάσεις του δεν μεταβάλλονται όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι έντονες.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση - Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,035 W/mK
  • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού
 
 
Διαστάσεις και συσκευασίες

 

Πάχος (mm) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Τεμάχια ανά πακέτο m2/ πακέτο m3/ πακέτο
30 1000 600 10 6.0 0.18
40 1000 600 8 4.8 0.19
50 1000 600 6 4.2 0.21
60 1000 600 5 3.0 0.18
70 1000 600 5 2.4 0.16
80 1000 600 4 2.4 0.19
90 1000 600 4 1.8 0.16
100 1000 600 3 1.8 0.18
110 1000 600 3 - -
120 1000 600 3 1.2 0.14
130 1000 600 2 1.2 0.15
140 1000 600 2 1.2 0.16

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Ιδιότητα
Μονάδα Τιμή
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD W / mK 0,035 W / mK
ντίδραση στη φωτιά (Euroclass) - A1
Συντελεστής αντοχής σε διάχυση
υδρατμών μ
- 1,5
Αποελασματοποίηση TR kPa 10
Τάση σε συμπίεση σ 10 kPa 30

 

Συσκευασία και αποθήκευση

Το προϊόν FKD-S Thermal παραδίδεται σε συσκευασία από θερμοσυρρικνούμενα φύλλα πολυαιθυλενίου. Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό ή στεγασμένο χώρο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι συσκευασίες που φυλάσσονται σε υπαίθριο χώρο πρέπει να προστατεύονται από αδιάβροχο κάλυμμα.

Τα πακέτα δεν πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος.

Υλικά εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα

Υλικά εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα

Η εξωτερική θερμοπρόσοψη με άκαυστο (Euroclass A1) πετροβάμβακα FKD-S ή με τα προϊόντα ξυλόμαλλου Heraklith της Knauf Insulation

Datasheet FKD-S Thermal-el

Datasheet FKD-S Thermal-el

  • January 2016

Φύλλο προδιαγραφών ειδικού πετροβάμβακα εξωτερικής θερμοπρόσοψης FKD-S Thermal