Ρολλά Classic 040

Ρολλά Classic 040

Ρολό Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology γενικής χρήσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,040 W/mK.

 

Εφαρµογές και λύσεις

Θερµική και ακουστική µόνωση για σκεπές / σοφίτες / γενικής χρήσης

  • Απλή και γρήγορη εφαρµογή
  • Εφαρµογή σε µια ή δύο στρώσεις
  • Μόνωση χωρισµάτων
 
Πλεονεκτήµατα
 
  • Άκαυστος ορυκτοβάµβακας Euroclass A1
  • Θερµοµόνωση 
  • Ηχοµόνωση
  • Ανταγωνιστικό κόστος
 
Πλεονεκτήματα
 
  • Αντίδραση στη φωτιά: Άκαυστο, Euroclass A1
  • CE: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)
 
 
Μόνωση και διαστάσεις

 

Πάχος; mm Rd (m2 K/W) Πλάτος mm Μήκος mm

Τεµάχια / ρολλό

m2 / ρολλό

Ρολλά / παλέτα

m2 / παλέτα κωδικός KI
50 1.25 1200 2x10000 2 24.00 24 576.00 2401681
60 1.50 1200 2x7500 2 18.00 24 432.00 2401682
80 2.00 1200 12500 1 15.00 24 360.00 2401684
100 2.50 1200 7000 1 8.40 24 201.60 2410793
120 3.00 1200 9000 1 10.80 24 259.20 2401686
140 3.50 1200 7000 1 8.40 24 201.60 2401687
160 4.00 1200 6000 1 7.20 24 172.80 2401689
180 4.50 1200 5500 1 6.60 24 158.40 2401691

 

Χαρακτηριστικά

  Απόδοση Χαρακτηριστικό Μονάδες

Θερµική αγωγιµότητα
Αντίδραση στη φωτιά

0,040
A1

λ
Euroglass

W / mK
-

∆ιάχυση υδρατµών - Z m2.h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ. υγρασίας - WL (P) kg/ m2/ 28 i
Βραχυχρ. απορρ. υγρασίας
- WS kg/ m2/ 24 h
Ανοχή σε διαστάσεις / πάχος T2 T -
Αντίσταση στη ροή αέρα - AF kPa.s/m2
 
 
 
ECOSE® Technology
Οι ορυκτοβάμβακες της KnaufInsulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρις ένα συνδέτη χωρίς φορμαλδεΰδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, δεν περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο και περιέχει 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους ορυκτοβάμβακες της KnaufInsulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά χωρίς να επηρεάζονται η θερμική, ακουστική και η απόδοση πυρασφάλειας που διαθέτουν. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSETechnology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα- το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό.

 

Datasheets: 
Θερμομόνωση στέγης

Θερμομόνωση στέγης

Προϊόντα για θερμομόνωση στέγης με Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology και διαπνέουσες μεμβράνες LDS

Μόνωση ψευδοροφών / οροφών

Μόνωση ψευδοροφών / οροφών

Προϊόντα για ηχομόνωση και θερμομόνωση ψευδοροφών με Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology