Ρολλά χωρισμάτων ULTRACOUSTIC υψηλής ηχοαπορρόφησης

Ρολλά χωρισμάτων ULTRACOUSTIC υψηλής ηχοαπορρόφησης

Ρολά Φυσικού Ορυκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση με υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,037 W/mK.

Άκαυστο υλικό, ακαυστότητα Α1.

 

Εφαρµογές και λύσεις

Θερμομόνωση και ηχοµόνωση χωρισµάτων και τοίχων

  • Απλή και γρήγορη εφαρµογή
  • Εφαρµογή σε µια στρώση
 
Πλεονεκτήματα
 
  • Άριστη ακουστική απόδοση
  • ∆ιαφορετικά πάχη για κάθε σύστηµα ξηράς δόµησης
  • Ακαµψία και µηχανική αντοχή
  • Απόδοση στη φωτιά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές παραγωγών γυψοσανίδων
  • Άκαυστος ορυκτοβάµβακας Euroclass A1
 
Πλεονεκτήματα
 
  • Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1
  • CE: MW-EN 13162-T2
 
Μόνωση και διαστάσεις

 

Πάχος mm Rd (m2 K/W) Πλάτος mm Μήκος mm

Τεµάχια/ ρολλό

m2/ ρολλό

Ρολλά/ παλέτα

m2/ παλέτα Kl code
45 1.20 600 16000 2 19.20 24 460.80 2403755
60 1.50 900 2x7000 2 12.60 24 302.40 2412352
60 1.60 600 12000 2 14.40 24 345.60 2403759
70 1.85 600 10500 2 12.60 24 302.40 2405191

 

Χαρακτηριστικά

  Απόδοση Χαρακτηριστικό Μονάδες

Θερµική αγωγιµότητα
Αντίδραση στη φωτιά

0,037
A1

λ
Euroclass

W / mK
-

∆ιάχυση υδρατµών - Z m2.h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας - WL (P) kg/ m2/ 28 i
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας
- WS kg/ m2/ 24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος T2 T -
Αντίσταση στη ροή αέρα 5 AF kPa.s/m2
 
 
ECOSE® Technology
Οι ορυκτοβάμβακες της KnaufInsulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρις ένα συνδέτη χωρίς φορμαλδεΰδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, δεν περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο και περιέχει 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους ορυκτοβάμβακες της KnaufInsulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά χωρίς να επηρεάζονται η θερμική, ακουστική και η απόδοση πυρασφάλειας που διαθέτουν. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSETechnology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα, το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό.

 

Certificates: 
Μόνωση ψευδοροφών / οροφών

Μόνωση ψευδοροφών / οροφών

Προϊόντα για ηχομόνωση και θερμομόνωση ψευδοροφών με Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology

Θερμομόνωση στέγης

Θερμομόνωση στέγης

Προϊόντα για θερμομόνωση στέγης με Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology και διαπνέουσες μεμβράνες LDS

Μόνωση χωρισμάτων / Ξηρά δόμηση

Μόνωση χωρισμάτων / Ξηρά δόμηση

Οδηγίες για ηχομόνωση / θερμομόνωση χωρισμάτων ξηράς δόμησης με Φυσικό Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology ή Πετροβάμβακα της Knauf Insulation