Υαλόπλεγμα Ενίσχυσης Knauf Insulation

Υαλόπλεγμα Ενίσχυσης Knauf Insulation

Το υαλόπλεγμα ενίσχυσης ΚΙ χρησιμοποιείται για την ενισχυτική επίστρωση στα συστήματα ETICS με πετροβάμβακα.

Παρέχεται υψηλή ποιότητα με αντοχή στα αλκάλια και υψηλή τάση εφελκυσμού με τιμές πάνω από 2200 Ν/5 cm και βάρος 145 g/m2.

 

Εφαρμογή

Το υαλόπλεγμα ενίσχυσης Knauf Insulation είναι απαραίτητο μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης (ETICS).

Η κύρια λειτουργία του είναι η ενίσχυση του υπερκείμενου στρώματος το οποίο τοποθετείται πάνω από το θερμομονωτικό υλικό. Η ελάχιστη αλληλεπικάλυψη στρώσεων του ρολού του υαλοπλέγματος είναι 10 cm.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη μέθοδο εγκατάστασης, καθώς και τις απαιτούμενες συνθήκες εγκατάστασης βρίσκονται στις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή των βασικών συστατικών στοιχείων του συστήματος ETICS.

 

Συσκευασία και αποθήκευση

Το υαλόπλεγμα είναι συσκευασμένο σε ρολά τα οποία έχουν διαστάσεις 50 * 1 m (50 m). Τα ρολά συσκευάζονται σε κιβώτια και κάθε κιβώτιο περιλαμβάνει 33 ρολά. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος και να είναι προστατευμένο από την υγρασία και την έντονη υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.

Μπορεί να αποθηκευθεί για απεριόριστο χρόνο σε κλειστό χώρο.

Υλικά εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα

Υλικά εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα

Η εξωτερική θερμοπρόσοψη με άκαυστο (Euroclass A1) πετροβάμβακα FKD-S ή με τα προϊόντα ξυλόμαλλου Heraklith της Knauf Insulation