Προϊόντα

Πετροβάμβακας Knauf Insulation

Ο πετροβάμβακας είναι μονωτικό υλικό που ταυτόχρονα προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία και βιοκλιματική διαχείριση υγρασίας λόγω της διαπνοής στα κτίρια.

 

Staklena mineralna vunaΦυσικός Ορυκτοβάμβακας με ECOSE® Technology

Ο Φυσικός Ορυκτοβάμβακας με ECOSE® Technology της Knauf Insulation προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυροπροστασία και βιοκλιματική διαχείριση υγρασίας λόγω της διαπνοής στα κτίρια.

 

Ξυλόμαλλο HERAKLITH®

Οι πλάκες ξυλόμαλλου Heraklith® είναι μονωτικό και δομικό υλικό ταυτόχρονα,  ένα απόλυτα φυσικό προιόν προσφέρει ηχοαπορρόφηση, θερμομόνωση και πυροπροστασία..

 

Supafil παρθένος ορυκτοβάμβακας πλήρωσης

 

Μεμβράνες LDS

Διαπνέουσες μεμβράνες LDS και μεμβράνες ελέγχου υδρατμών

 

Μόνωση στη βιομηχανία

Μόνωση τεχνικών εφαρμογών και προϊόντα ΟΕΜ.