ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

facade

Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου και όλα τους τα μέρη πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά την εκμετάλλευση του κτιρίου να μπορεί μονίμως να παρέχει:

* Προστασία από τις καιρικές συνθήκες - βροχή, χιόνι, αέρα, σκόνης και μολυσμένου αέρα 
* Πρόληψη των πυρκαγιών - στο σχεδιασμό και την κατασκευή, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της πρόληψης των πυρκαγιών στα κτίρια