ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ Supafil

Πλήρωση τοίχων με Supafil

Θερμομόνωση τοιχοποίας με πλήρωση του κενού χώρου ανάμεσα στα τούβλα, για υπάρχουσες κατοικίες χωρίς μόνωση και γρήγορη - εύκολη εφαρμογή.

Δείτε βίντεο με την εγκατάσταση του Supafil

Κατανάλωση:  

Πυκνότητα στην εφαρμογή: 35 kgm3 +/- 5 kg

 

supafil-table.jpg