Οδηγίες Εφαρμογής Heraklith

Πριν τη χρήση σε κλειστό χώρο, οι πλάκες ξυλόμαλλου πρέπει να εγκλιματιστούν τουλάχιστον για 48 ώρες στο χώρο στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση, ιδανικά σε θερμοκρασία η οποία θα ισχύει και στην τελική χρήση του χώρου. Βγάλτε τις πλάκες από την παλέτα. Οι πλάκες πρέπει να προστατεύονται πάντα από τις άμεσες αιτίες υγρασίας, όπως βροχή και διαρροές νερού. Για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους, το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται αν οι πλάκες τοποθετηθούν σε αεριζόμενες περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί όλα τα παράθυρα και στις οποίες έχουν εγκλιματιστεί οι πλάκες (τουλάχιστον για 48 ώρες).

 

1. Πιστοποίηση
Όλα τα προϊόντα ξυλόμαλλου Heraklith είναι σύμφωνα με εθνικές και διεθνείς πιστοποιήσεις. Δίδεται εγγύηση μόνο για τα προϊόντα ξυλόμαλλου που παρέχονται από την εταιρεία Knauf Insulation.

2. Αποθήκευση

Για όλους τους τύπους πλακών ξυλόμαλλου, ισχύουν τα ακόλουθα: πριν τη χρήση αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος, κατά προτίμηση στην αρχική συσκευασία σε παλέτες. Άλλως, αποθηκεύστε τις πλάκες σε στεγνό μέρος, κάθετα μεταξύ τους σε 3 τουλάχιστον ξύλινα δοκάρια επαρκούς πλάτους. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, μεταφέρετε πάντα τις πλάκες με την πάνω πλευρά της μιας σε επαφή με την πάνω πλευρά της άλλης.  

Αποθηκεύστε βαμμένες πλάκες σε στεγνό μέρος και μακριά από παγετό με την πάνω πλευρά της μιας σε επαφή με την πάνω πλευρά της άλλης.

3. Συσκευασία

Οι πλάκες ξυλόμαλλου συσκευάζονται σε παλέτες με προστατευτικές γωνίες και παρέχονται με μια ετικέτα που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για το προϊόν.

4. Γενικά για την τοποθέτηση

Οι πλάκες ξυλόμαλλου πρέπει να εγκαθίστανται με μεγάλη προσοχή. Αποφύγετε την ολίσθηση της μιας πλάκας πάνω στην άλλη.

5. Μέθοδος εγκατάστασης

Οι πλάκες που είναι στοιβαγμένες στην παλέτα έχουν την ίδια κατεύθυνση στην παραγωγή και ιδανικά πρέπει και να εγκαθίστανται σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά προτίμηση εγκαταστήστε τις πλάκες ξυλόμαλλου, με τον τρόπο που χτίζουμε μια τοιχοποιία με τούβλα.

6. Εγκατάσταση με χρήση βυσμάτων

Τρυπήστε τις πλάκες ξυλόμαλλου στα επιθυμητά σημεία ή σημειώστε που θα γίνουν οι τρύπες (καλύτερα με ένα προσημειωμένο χαρτόνι) και μετά υποστηρίξτε τις πλάκες από κάτω, ώστε να έλθουν σε επαφή με την οροφή. Ανοίξτε τις οπές στο μπετόν της οροφής ή του τοίχου χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες τρύπες ή τα σημάδια, φροντίζοντας για επαρκές βάθος και χρησιμοποιώντας κοινά ηλεκτρικά τρυπάνια. Καρφώστε τα βύσματα μέχρι να αγγίξουν την επιφάνεια της πλάκας. Αφαιρέστε τα στηρίγματα και τέλος τοποθετήστε τα τελικά πώματα, αν υπάρχουν.

7. Αποφυγή ζημιών

Ειδικά οι σκουρόχρωμες πλάκες εμφανίζουν ορατή ζημία αν σπάσουν οι ίνες. Στοιβάζετε πάντα τις πλάκες με την ορατή πλευρά τη μία πάνω στην άλλη για την αποφυγή τραυματισμού τους. Μην επεξεργάζεστε κατεστραμμένες πλάκες.

8. Εφαρμογή των πλακών ως παραμένων ξυλότυπος

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα σημεία στα οποία θα εμφανιστούν κηλίδες τσιμέντου, σας συνιστούμε να υγράνετε ελαφρά τις πλάκες πριν να ρίξετε το μπετό. Αυτό θα προσφέρει κλείσιμο των διακένων ανάμεσα στις πλάκες, εμποδίζοντας την διαρροή του νερού από το μπετό μέσω των ραφών των πλακών που μπορεί να αφήσει κηλίδες τσιμέντου.

 

9. Εγκατάσταση με βίδες και ροδέλες


Οι πλάκες ξυλόμαλλου μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε ξύλινα πλαίσια με βίδες. Για την αποφυγή της εισδοχής της βίδας μέσα στην πλάκα και την εξασφάλιση μεγαλύτερης υποστηρικτικής ισχύος, απαιτείται μια ροδέλα. Η απόσταση βιδώματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 600 mm από κέντρο σε κέντρο. 


10. Εφαρμογές τοίχου

Χρησιμοποιείτε μόνο μεταλλικούς συνδετήρες για κάθετη εγκατάσταση.


11. Ραφές που προκύπτουν από συστολή

Τα προϊόντα ξυλόμαλλου υπόκεινται σε διαστολή και συστολή, η οποία είναι φυσικά για τα προϊόντα από ξύλο. Αυτό συνδέεται με τα πρότυπα EN 13168.
 


12. Αποφυγή κηλίδων υγρασίας (σε Heraklith που παράγεται προβαμμένο)


Τα προϊόντα ξυλόμαλλου είναι αδιάβροχα και στεγανά. Οι στρώσεις βαφής που εφαρμόζονται στο εργοστάσιο είναι ανθεκτικές στην υγρασία. Όταν έρχεται σε επαφή με νερό, το στρώμα βαφής μπορεί εντούτοις να αποχρωματιστεί αποκτώντας καφέ χρώμα. Προσφέρονται οι ακόλουθες λύσεις για αυτό:

  • Αποφύγετε την διαβροχή των προβαμμένων πλακών με την αποθήκευσή τους σε στεγασμένο χώρο, με κατάλληλη διαμόρφωση, προστασία, και εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας.
  • Αν βραχούν, αφού στεγνώσουν, τρίψτε πολύ ελαφρά τις πλάκες με λεπτό γυαλόχαρτο (80 grit).
  • Ψεκάστε ελαφρά με βαφή στο ίδιο χρώμα RAL.


13. Βάρος πλακών 

Το βάρος των στέρεων πλακών ξυλόμαλλου κυμαίνεται από 10 kg/m2 για τις πλάκες πάχους 25mm έως 18 kg/m2 για τις πλάκες πάχους 50mm (1200x600). Το βάρος των μονωτικών πλακών διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την κατασκευή.

14. Καθαρισμός

Καθαρίζεται εύκολα με μια μαλακή βούρτσα.

15. Εφαρμογή σε εξωτερικό χώρο

Οι πλάκες ξυλόμαλλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλάκες απορρόφησης θορύβου (sound barriers) σε οδούς με υψηλή όχληση, μένοντας εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες. Καθώς τα προϊόντα αυτά παράγονται ειδικά για αυτή την εφαρμογή, αυτό πρέπει να ενδείκνυται σαφώς από τη διαδικασία παραγγελίας.

16. Πλάκα οροφής

Στο τέλος, οι πλάκες οροφής πρέπει πάντα να στηρίζονται σε μια σειρά ξύλινων δοκαριών και να τοποθετούνται με καρφιά πλακών κατασκευής ή μονωτικά βύσματα οροφής. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, χρησιμοποιήστε προστατευτικές πλάκες πάνω στις οποίες μπορεί να πατήσει κανείς για προστασία των πλακών ξυλόμαλλου.Αποθήκευση, προστασία και εγκλιματισμός των πλακών ξυλόμαλλουΤα ακόλουθα ισχύουν για όλες τις σανίδες μας ξυλόμαλλου:

  • Πριν τη χρήση, αποθηκεύστε οριζόντια σε στεγνό μέρος, κατά προτίμηση στην αρχική τους συσκευασία σε παλέτες ή σε ορθές γωνίες σε τρία ξύλινα δοκάρια.
  • Προστατεύετε πάντα τις πλάκες από τις άμεσες επιπτώσεις της υγρασίας, όπως νερό βροχής και διαρροές.
  • Αν αποθηκεύετε σε εσωτερικό χώρο, πρέπει να αφαιρείται η συσκευασία.
  • Όταν στοιβάζετε τις πλάκες, τοποθετήστε τις πλευρές που πρόκειται να είναι ορατές τη μία κόντρα στην άλλη. 
  • Πριν χρησιμοποιήσετε τις πλάκες ξυλόμαλλου, αφήστε τις να εγκλιματιστούν τουλάχιστον για 48 ώρες στο χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.
  • Για εφαρμογές σε εσωτερικό χώρο, τοποθετήστε τις πλάκες σε καλά αεριζόμενες αίθουσες, στις οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί υαλοπίνακες και στις οποίες έχουν ήδη εγκλιματιστεί οι πλάκες.
  • Μην χρησιμοποιείτε θερμαντικά σώματα στις αίθουσες στις οποίες χειρίζεστε τις πλάκες ξυλόμαλλου.

 

Κατεβάστε το έντυπο "Συμβουλές για την εφαρμογή του ξυλόμαλλου Heraklith"