ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ: "I AM KNAUF"

Menschlichkeit
ΑΝΘΡΩΠΙΑ
 • Πράξτε έχοντας υπόψη σας την κοινωνική ευθύνη
 • Διαδραματίστε ενεργό ρόλο στην Knauf
 • Οικοδομήστε μια κοινότητα Knauf που περιλαμβάνει όλους
 • Αντιμετωπίστε ο ένας τον άλλο με δικαιοσύνη και σεβασμό
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 • Αναλάβετε ατομικές ευθύνες και πάρτε αποφάσεις
 • Ενθαρρύνετε νέες ιδέες
 • Καθιερώστε και διατηρήστε αμοιβαία εμπιστοσύνη και αφοσίωση
 • Πράξτε σαν μια ομάδα
Partnership
Commitment
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
 • Απολαύστε την προσπάθεια για το καλύτερο
 • Αναπτύξτε και εξελίξτε τους ανθρώπους μας
 • Κάντε το «κάτι παραπάνω»
 • Ενθαρρύνετε τους ανθρώπους να αναλάβουν ευθύνες
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Σκεφτείτε και δράστε «έξω από το κουτί» - με δημιουργικότητα
 • Καθοδηγείστε για αλλαγή και καινοτομία
 • Να είστε ρεαλιστές και να λαμβάνετε υπολογίσιμους κινδύνους
 • Πάρτε πρωτοβουλίες και να είστε προσανατολισμένοι στο α
Entrepreneurship
"I am Knauf" is about people. It is about our culture, built on solid values
Knauf Insulation