Τι είναι ο πετροβάμβακας και πως παράγεται;

Ο πετροβάμβακας είναι θερμο μονωτικό υλικό που συγχρόνως προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία στα κτίρια υπερέχοντας από άλλα μονωτικά υλικά. Η μόνωση με πετροβάμβακα εγγυάται την εξοικονόμηση ενέργειας και τα χρήματα που επένδυσατε στην μόνωση θα αποσβεστούν σε μερικά χρόνια – κάτι που κάνει την απόδοση της επένδυσής σας καταπληκτική! Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, η Knauf Insulation παράγει ένα μεγάλο εύρος μονωτικών υλικών από πετροβαμβακα για διάφορες εφαρμογές: για σκεπές και δώματα, εξωτερικούς, εσωτερικούς και διαχωριστικούς τοίχους, ισόγεια πατώματα και ημιορόφους. Για περισσότερες πληροφορίες για τα μονωτικά υλικά και τις εφαρμογές τους στην οικοδομή και στη βιομηχανία, πατήστε στους αντίστοιχους συνδέσμους.


Ο πετροβάμβακας είναι ένα μονωτικό υλικό ανόργανης προελεύσεως για την θερμική και ακουστική μόνωση, καθώς και για πυροπροστασία προορισμένο για την οικοδομή, τη βιομηχανία και την ναυπηγική. Τα ακατέργαστα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του πετροβάμβακα είναι πετρώματα όπως διαβάσης και δολομίτης και σε μικρότερη έκταση βασάλτης και μπρικέτες από την ανακύκλωση υλικών με την προσθήκη τσιμέντου – ανακύκλωση χάρη στην οποία επιτυγχάνεται πλήρης ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση όλων των υλικών.

Οι κύριες χημικές ενώσεις που περιλαμβάνονται στη σύνθεση των προαναφερθέντων ακατέργαστων υλικών είναι τα οξείδια του πυρίτιου, αλουμινίου, ασβεστίου, μαγνησίου και σιδήρου. Σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές, τα ακατέργαστα υλικά τοποθετούνται σε ένα κλίβανο όπου τήκονται σε θερμοκρασία πάνω από 1400°C. Σε αυτή τη φάση τήξης των ακατέργαστων υλικών, χρησιμοποιείται γαιάνθρακας ως ενεργειακή πηγή. Ως πρόσθετη πηγή ενέργειας, χρησιμοποιείται πετρέλαιο για την αποτέφρωση των αερίων του καπναγωγού.

Με ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα καθαρισμού των αερίων του καπναγωγού, σκόνη και μονοξείδιο του άνθρακα κατακρατούνται, ενώ ένα μεγάλο μέρος ενέργειας επιστρέφει στην διαδικασία παραγωγής. H μάζα που παράγεται από τη διαδικασία τήξης στον κλίβανο καταλήγει σε διάταξη που δημιουργεί τις ίνες με μηχανισμό φυγοκέντρισης. Ο μηχανισμός διαλύει τη μάζα σε σταγόνες και διερχόμενος αέρας διασπά τις σταγόνες σε ίνες. Οι ίνες περνάνε μέσα σε ένα θάλαμο συγκέντρωσης και έτσι επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός αρχικού στρώματος μονωτικού υλικού από πετροβάμβακα.

 

 

 

Αρχικό στρώμα πριν την εισαγωγή στον θάλαμο ξήρανσης

Στο στάδιο αυτό προστίθεται ένας συνδέτης, με σκοπό τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων των παραγόμενων πλακών πετροβάμβακα.

Το αρχικό στρώμα καταλήγει σε ένα σύστημα εναπόθεσης – το λεγόμενο εκκρεμές - το οποίο επιτρέπει την δημιουργία εξαιρετικών μονωτικών χαρακτηριστικών προσδίδοντας μια ομοιόμορφη κατανομή των ινών και υψηλά ποσοστά συνύφανσης, και έτσι παράγεται περισσότερος χώρος για την συγκράτηση του αέρα, που είναι από τις πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του μονωτικού υλικού. Στον θάλαμο ξήρανσης, πραγματοποιείται η διαδικασία της ξήρανσης και ωρίμανσης η οποία μαζί με τη στερέωση των ινών παρέχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μονωτικού υλικού. Η διαδικασία διεξάγεται στους 270°C με εξάτμιση του νερού και ωρίμανση του συνδέτη που είχε προστεθεί σε προηγούμενο στάδιο. Όλα τα απαέρια αποτεφρώνονται και φιλτράρονται και έτσι κλείνει ο κύκλος της χρήσης των απαερίων.

 

 

 

Πετροβάμβακας, ανόργανο μονωτικό υλικό, παραγωγή

Στρώμα πετροβάμβακα που εξέρχεται από το θάλαμο ξήρανσης

Μετά την διαδικασία της ξήρανσης / ωρίμανσης ο πετροβαμβακας κόβεται στα τελικά προϊόντα, σε πλάκες στις

απαιτούμενες διαστάσεις, στοιβάζεται και πακετάρεται.

Το κόψιμο των πλακών πετροβάμβακα στις απαιτούμενες διαστάσεις.

 

 

Πετροβαμβακας: Ολοκληρωμένη διαδικασία παραγωγής - κλειστός κύκλος παραγωγής.