Όροι χρήσης

Δημοσίευση από: Knauf Insulation ΑΕ

Συντάκτης: Knauf Insulation ΑΕ

Πνευματικά δικαιώματα 2018 από την Knauf Insulation

Επιφυλασσόμαστε για όλα τα δικαιώματα, περιλαμβανομένων αυτών της φωτομηχανικής αναπαραγωγής και της αποθήκευσης σε ηλεκτρονικά μέσα.

Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση των διαδικασιών και των εργασιακών δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.knaufinsulation.gr .

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συγκέντρωση των πληροφοριών, των κειμένων και των εικονογραφήσεων σε αυτή την ιστοσελίδα. Παρ 'όλα αυτά, δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη λαθών.

Ο εκδότης και ο συντάκτης δεν μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για τυχόν εσφαλμένες πληροφορίες και τις συνέπειές τους.

Ο εκδότης και οι συντάκτες θα είναι ευγνώμονες για προτάσεις βελτίωσης και αναφορά  σφαλμάτων που τυχόν θα επισημανθούν.