ΜΟΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Μόνωση δαπέδων

Σε μία κατασκευή το δάπεδο πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη διάρκεια αξιοποίησης του κτιρίου, να μπορεί να παρέχει στους χρήστες:

- Σταθερότητα, ομαλότητα της επιφάνειας και ασφάλεια

- Ακουστική προστασία, ιδίως από τους κτυπογενείς θορύβους

- Θερμική προστασία

- Πυροπροστασία