ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

facade

Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου και όλα τους τα μέρη πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά την εκμετάλλευση του κτιρίου να μπορεί μονίμως να εξασφαλίζεται:

  • Θερμομόνωση
  • Προστασία από τις καιρικές συνθήκες
  • Πυροπροστασία
  • Ηχομόνωση