ΜΟΝΩΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ / ΟΡΟΦΩΝ

Suspended Ceiling with Mineral Wool with ECOSE Technology

Η μόνωση ψευδοροφών χρησιμεύει για:

- ηχομόνωση

- θερμομόνωση

- πυροπροστασία

- κάλυψη δικτύων υποδομών

- Αντίσταση στην φωτιά