ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ και ΣΟΦΙΤΑΣ ΜΕ Supafil

Πλήρωση τοίχων με Supafil

Θερμομόνωση τοιχοποίας με πλήρωση του κενού χώρου ανάμεσα στα τούβλα, καθώς και θερμομόνωση οροφής/σκεπής μέσω πλήρωσης της σοφίτας, για υπάρχουσες κατοικίες χωρίς επαρκή θερμόνωση. Γρήγορη, εύκολη και αποδοτική εφαρμογή.

Ο παρθένος ορυκτοβάμβακας εμφύσησης SUPAFIL αποτελεί μια επαναστατική λύση θερμομόνωσης τοιχοποιίας και σοφίτας, ικανή να δώσει απάντηση ακόμη και στις πιο περίπλοκες και "δύσκολες" εφαρμογές, όπου οι γνωστές, παραδοσιακές τεχνικές δεν είναι εφικτές.

Η τεχνική της εμφύσησης εκμεταλεύεται το διάκενο που υπάρχει σε διπλές τοιχοποιίες ("ψαθωτές" τοιχοποιίες) πολλών κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 1980 επιτυγχάνοντας έτσι ένα ενιαίο μονωτικό στρώμα πάχους ίσου με το κενό μεταξύ των τοίχων. Επίσης είναι ιδανική για την πλήρωση του διαθέσιμου χώρου μεταξύ της πλάκας οροφής του κτιρίου και της κεραμοσκεπής.

Τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του SUPAFIL είναι πολλά παραπάνω από τη σημαντική μείωση των καταναλώσεων θέρμανσης-ψύξης  και την εξοικονόμηση ενέργειας για ένα κτίριο.

Αυτό, γιατί εκτός από την θερμική άνεση που εξασφαλίζει, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας έως και λ= 0,034 W/mK, το SUPAFIL διατηρεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ορυκτοβαμβάκων. Προσφέρει ηχομόνωση, διαπνοή των υδρατμών και επιπλέον ασφάλεια καθώς είναι άκαυστο υλικό, κλάσης Α1 κατά ΕΝ 13501-1.

Παράλληλα, αποτελεί την πιο οικονομική, γρήγορη και καθαρή οικοδομική εργασία θερμομόνωσης συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη γνωστή τεχνική, καθώς η εφαρμογή του μπορεί να γίνει από τα σημεία που παρέχουν την πιο εύκολη πρόσβαση εξασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή όχληση, είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά της κατοικίας. Πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο με ειδική μηχανή, χωρίς την ανάγκη χρήσης σκαλωσιάς καθώς είναι δυνατό να τοποθετηθεί σε ισόγειο χώρο και να τροφοδοτήσει μέχρι και 8 ορόφους.

Κατανάλωση για πλήρωση τοιχοποιίας:  

Πυκνότητα στην εφαρμογή: 35 kg/m3 +/- 5 kg

 

supafil-table.jpg