Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας με άκαυστο Πετροβάμβακα: Μια εξίσωση πολλών μεταβλητών

By Tassos Argyris on Αύγουστος 02, 2022

Ο εξωτερικός τοίχος, ως ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος ενός  κτιρίου, ευθύνεται κατά μεγάλο ποσοστό για την θερμική θωράκισή του, με σκοπό την προστασία των χρηστών από ανεπαρκή (το χειμώνα) ή υπερβολική (το καλοκαίρι) θερμότητα, από τις επιδράσεις των καιρικών φαινομένων, από τη διείσδυση ανέμου, σκόνης και ατμοσφαιρικών ρύπων. Πιο ουσιαστικά ωστόσο, οι εξωτερικοί τοίχοι ενός κτιρίου οφείλουν να έχουν ως στόχο τη δημιουργία άνετων συνθηκών διαβίωσης για τους χρήστες. Θερμική άνεση μέσω της προστασίας από απότομες αλλαγές στην εξωτερική θερμοκρασία ή τις ξαφνικές διακοπές του συστήματος θέρμανσης/κλιματισμού, ακουστική άνεση με προστασία από την ηχορύπανση καθώς και πυροπροστασία.

Επιμένοντας να εστιάζουμε στο κρίσιμο ζήτημα της πυροπροστασίας, ειδικότερα, για τα δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους όπως οι εξωτερικές τοιχοποιίες, ο ισχύων κανονισμός πυροπροστασίας περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες «Απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς» (βλ. Πίνακας 15, ΠΔ 41/2018), ήτοι καθιστά απόλυτα σαφή την κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά στην οποία πρέπει να κατατάσσεται η εξωτερική επένδυση των δομικών στοιχείων του κελύφους τους. Πολύ συνοπτικά, σε κτίρια υποκατηγορίας Ε1 και Ε3 της χρήσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ή κτίρια με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 1000 ατόμων ή κτίρια που στεγάζουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, τα δομικά στοιχεία που απέχουν λιγότερο από 5m από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο, πρέπει να διαθέτουν εξωτερικές επενδύσεις κατηγορίας αντίδρασης στη φωτιά Α2 (πρακτικά άκαυστο). Ειδικά δε για ψηλά κτίρια (κτίρια με ύψος 23m και άνω από τον όροφο εκκένωσης), η ελάχιστη απαίτηση ορίζεται σε Α2-s1, d0 ανεξαρτήτως χρήσης και απόστασης από τα όρια του οικοπέδου ή από άλλο κτίριο. Αντίστοιχα, σε κτίριο οποιασδήποτε χρήσης ή ύψους, η εξωτερική επένδυση ενός δομικού στοιχείου του κελύφους, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση πλησιέστερη των 5m από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο, επιβάλλεται να είναι κατηγορίας s1 – ήτοι να παρουσιάζει μηδενική ή αμελητέα παραγωγή καπνού κατά την έκθεσή του σε φωτιά. Είναι άλλωστε γεγονός, πως η «νούμερο 1» αιτία σοβαρού τραυματισμού ή/και θανάτου σε μία πυρκαγιά, είναι αναμφίβολα η επίδραση του καπνού ο οποίος παράγεται κατά την καύση δομικών και λοιπόν προϊόντων που απαρτίζουν το κτίριο.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης με τους ειδικούς Πετροβάμβακες FKD-N Thermal & FKD-S Thermal της Knauf Insulation, αποτελεί μία λύση που μπορεί να παρέχει σε ένα κτίριο το σύνολο των προαναφερθέντων ιδιοτήτων και όχι μόνο. Συγκεκριμένα:

Πυροπροστασία καθώς οι πετροβάμβακες FKD-N Thermal & FKD-S Thermal  είναι υλικά άκαυστα, κατηγορίας Α1 κατά ΕΝ 13501-1, τα οποία είναι δυνατόν να καταστήσουν ένα πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσοψης, πρακτικά άκαυστο, κατηγορίας A2-s1, d0. Δηλαδή μία πρόσοψη που δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη και διάδοση της πυρκαγιάς, δεν δημιουργεί καπνό ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και δεν εκλύει φλεγόμενα, αιωρούμενα σωματίδια.

Εξαιρετική θερμομόνωση με συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας που φτάνουν έως και το λ=0,034 W/mK για τον FKD-N Thermal και λ=0,035 W/mK για τον FKD-S Thermal. Ειδικά τους θερμούς, καλοκαιρινούς μήνες, η υψηλή μάζα και θερμοχωρητικότητα των συγκεκριμένων ειδικών πετροβαμβάκων, εξασφαλίζει αναβαθμισμένη προστασία έναντι της εξωτερικής θερμότητας, εμποδίζοντας τη γρήγορη μετάδοση αυτής από το περιβάλλον προς τα φέροντα δομικά στοιχεία και τοις τοιχοποιίες πλήρωσης (χρονική υστέρηση μετάδοσης θερμότητας).

Ηχομόνωση και ακουστική άνεση λόγω των εξαιρετικών ηχοαπορροφητικών ιδιοτήτων που διαθέτουν τα δύο προϊόντα.

Βιοκλιματική διαχείριση της υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου καθώς τα προϊόντα FKD-N Thermal & FKD-S Thermal, διακρίνονται από υψηλότατη διαπνοή, με συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ~1 (όσο και ο ίδιος ο αέρας).

Και οι δύο πετροβάμβακες αυτοί, είναι συμβατοί με πληθώρα από πιστοποιημένα - με ΕΤΑ και CE - επωνύμα συστημάτα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της αγοράς. Η επιλογή του FKD-S Thermal αποτελεί την ανώτερη λύση από τη σκοπιά της σκληρότητας και των μηχανικών αντοχών ενώ ο FKD-N Thermal, με ελάχιστα χαμηλότερες μηχανικές ιδιότητες, παρέχει ωστόσο ακόμη καλύτερη θερμομόνωση σε ανταγωνιστικό κόστος (αναβαθμισμένη σχέση κόστους-θερμικών επιδόσεων).

Συμπερασματικά, οφείλουμε εκ νέου να αναγνωρίσουμε πως η θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων ενός κτιρίου δεν αποτελεί απλό ερώτημα αλλά μια εξίσωση πολλών μεταβλητών. Και ιδανικό θα ήταν να εστιάζουμε στο σύνολο των παραμέτρων που αφορά, πέραν  ασφαλώς του σημαντικότατου ζητήματος της θερμομόνωσης και της επακόλουθης εξοικονόμησης ενέργειας. Είναι σαφές πως σε ένα παρόν όπου οι σύγχρονες τεχνικές και υλικά μπορούν να καταστήσουν δυνατή την ικανοποίηση σχεδόν κάθε απαίτησης αισθητικής, άνεσης και προστασίας, ένα σύστημα θερμομόνωσης που περικλείει ένα τέτοιο ευρύ σύνολο πλεονεκτημάτων και ιδιοτήτων, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση εικόνα από το μέλλον. Αντίθετα είναι μια απλή, προσιτή, υπεύθυνη και σε πολλές περιπτώσεις αναγκαία επιλογή που απλώς μπορούμε ή οφείλουμε να λαμβάνουμε.