ΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

Insulation from inside

Ο Φυσικός Ορυκτοβάμβακας με ECOSE Technology της Knauf Insulation, αποτελεί την ιδανική λύση για τη θερμομόνωση του κελύφους ενός κτιρίου από την εσωτερική πλευρά όταν δεν είναι εφικτή ή συμφέρουσα η εξωτερική θερμομόνωση.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης στους τοίχους του κελύφους ενός κτιρίου κρίνεται μη εφικτή για οικονομοτεχνικούς ή χωροταξικούς λόγους. Για τις περιπτώσεις αυτές, η Knauf Insulation με τα προϊόντα Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology, προσφέρει την ιδανική λύση με την εφαρμογή θερμομόνωσης από την εσωτερική πλευρά των τοίχων, σε σύστηματα ξηράς δόμησης με μεταλλικό ή ακόμη και ξύλινο σκελετό.

Μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις εφαρμογών για τις οποίες η θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων από μέσα, μπορεί να αποδειχθεί η πλέον αποδοτική λύση. Εφαρμόζοντας τη θερμομόνωση από μέσα, μπορεί αφενός να χάνουμε την δυνατότητα εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας της φέρουσας τοιχοποιίας, αφετέρου ευνοείται η ταχύτερη θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι, στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.

  

ΦΥΣΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΕ ECOSE TECHNOLOGY ΤΗΣ KNAUF INSULATION 

Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, η χρήση προϊόντων Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology, αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ασφαλή επιλογή. Με τους χαμηλότερους συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας λ, από 0,032 W/mK, εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή θερμική άνεση, ενώ οι εξαιρετικές ηχοαπορροφητικές τους ικανότητες βελτιώνουν αισθητά την ηχομόνωση του κτιρίου. Παράλληλα, το γεγονός ότι πρόκειται για άκαυστα υλικά, κατηγορίας Α1 κατά ΕΝ 13501-1, προσδίδει στην κατασκευή την απαιτούμενη ασφάλεια όσον αφορά την πυροπροστασία.

Επίσης, οι Φυσικοί  Ορυκτοβάμβακες με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρη σε ένα πρωτοποριακό συνδέτη χωρίς  φορμαλδεΰδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, χωρίς να περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο, τα οποία περιέχουν 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή ενισχύει τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά με την ίδια θερμική, ακουστική απόδοση και πυρασφάλεια. Οι Φυσικοί  Ορυκτοβάμβακες με ECOSE Technology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα, το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό. Διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 13162, καθώς και το πιστοποιητικό EUCEB που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατατάσσονται ως επικίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Επιπλέον, λόγω της ECOSE Technology, διαθέτουν διεθνείς πιστοποιήσεις όπως την κορυφαία πιστοποίηση "Eurofins Indoor Air Comfort Gold" για την ποιότητα αέρα εσωτερικά των κατοικιών και την περιβαλλοντική σήμανση Blue Angel