ΝΕΑ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΝΕΑ

For A Better World
ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Η νέα μας στρατηγική καθορίζεται από συγκεκριμένους και σαφείς στόχους για το 2025 - στην Ελλάδα ανυπομονούμε να διαδραματίσουμε βασικό ρόλο σε αυτό το νέο όραμα, καθώς και να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τις φιλοδοξίες τους για αειφορία.