ΝΕΑ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΝΕΑ

Noise Protection - Work Safety

Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας, η εσωστρέφεια και η σιωπή μπορεί να αποβούν μοιραίες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, οποτεδήποτε παρατηρούμε οποιονδήποτε κίνδυνο στη δουλειά μας, πρέπει πάντα να μιλάμε ανοιχτά και να δεχόμαστε πάντα τα σχόλια των συναδέλφων μας για την ασφάλεια.