ΝΕΑ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΝΕΑ

Εκπαίδευση-Σεμινάρια-Webinars

Στην εποχή μας, περισσότερο από ποτέ, οι κτιριακοί χώροι ήδη από το στάδιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού οφείλουν να προσεγγίζονται με γνώμονα την ευημερία και την άνεση για το χρήστη. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που καθορίζει την άνεση είναι η ακουστική.