ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Energy Saving -ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

ΤΟ "ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Το νέο Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2021 είναι εδώ: Επίσημα έχει δοθεί στη δημοσιότητα η προδημοσίευση του νέου οδηγού του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» το οποίο φιλοδοξεί να επιφέρει την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών, συμβάλλοντας στον στόχο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) με στόχο τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου αποτελεί μία "εξίσωση" με πολλές μεταβλητές, ως εκ τούτου οι "επιλέξιμες παρεμβάσεις" που επιδοτούνται βάσει του προγράμματος αφορούν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών:

 • ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ
 • ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
 • ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Για εμάς στην Knauf Insulation, η "ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ" αποτελεί τον βασικό τομέα εξειδίκευσής μας, συνεπώς η σήμανση της λέξης με "Bold" παραπάνω, μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρηθεί. Συγκεκριμένα, τα θερμομονωτικά προϊόντα και λύσεις της Knauf Insulation, ο Πετροβάμβακας και ο Φυσικός Ορυκτοβάμβακας με ECOSE® Technology καθώς και τα προϊόντα ξυλομάλλου Heraklith®, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση των επιζήμιων εκπομπών CO2 και συνολικά στη δημιουργία καλύτερων κτιρίων, φιλικών προς το περιβάλλον, τα οποία εξασφαλίζουν θερμική και ακουστική άνεση, πυροπροστασία, υγεία και ασφάλεια στους χρήστες τους, εμάς και τους συνανθρώπους μας.

Οι λύσεις μας είναι σε θέση να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης των δομικών στοιχείων που απαρτίζουν το κέλυφους του κτιρίου. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα που αποτελούν κατάλληλη επιλογή για κάθε Παρέμβαση που επιδοτεί το "Νέο Εξοικονομώ". Συγκεκριμένα επιλέξτε και κάντε κλικ σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω εφαρμογές/παρεμβάσεις:

 1. Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά
 2. Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
 3. Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού....με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
 4. Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού...με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα
 5. Θερμομόνωση.....δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
 6. Θερμομόνωση.....δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

Επιπρόσθέτως, ως Knauf Insulation θεωρούμε ότι, αν και σε πραγματικά σωστή κατεύθυνση, το νέο πρόγραμμα αμελεί να συμπεριλάβει με ρητό τρόπο και όπως θα άρμοζε, τη λύση της θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας αλλά και στέγης (σοφίτας) με πλήρωση διακένου μέσω εμφύσησης θερμομονωτικού υλικού. Η προσθήκη αυτή θα αποτελούσε σαφή βελτίωση του σχεδίου καθώς σε πολλές περιπτώσεις κτιρίων, η εφαρμογή θερμομόνωσης εξωτερικά καθίσταται αδύνατη, ενώ η εσωτερική παρέμβαση δεν είναι επιθυμυτή από τους χρήστες για λειτουργικούς λόγους.

Για τέτοιου είδους περιπτώσεις η Knauf Insulation έχει τη λύση με το πρωτοποριακό σύστημα SUPAFIL. Μάθετε περισσότερα εδώ.