ΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - το νέο Ευρωπαϊκό Green Deal για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

By Τάσος Αργύρης - Υπεύθυνος τεχνικής Υποστήριξης Knauf Insulation - Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα
Μάρτιος 11, 2022

Κτίρια Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας, μεγαλύτερη ενίσχυση της ανακαίνισης, περιορισμός του αποτυπώματος άνθρακα και αναβαθμισμένες απαιτήσεις υγιεινής στα κτίρια. Το μέλλον είναι ήδη εδώ. 

Ας Εξοικονομήσουμε Ενέργεια!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφόρησε στις 15 Δεκεμβρίου 2021 την πολυαναμενόμενη πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD). Η οδηγία αυτή θεσπίζει απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί μια λοκομοτίβα που καθοδηγεί την κατασκευαστική βιομηχανία προς ολοένα και πιο ενεργειακά αποδοτικές λύσεις. Η πρόταση στοχεύει να ευθυγραμμίσει τις επιδόσεις των κτιρίων με τις απαιτήσεις του Νόμου για το Κλίμα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το 2050 - ένας στόχος εξαιρετικά κρίσιμος μετά από τη φετινή συμφωνία για το κλίμα (COP 26 του 2021). Βασικά σημεία της εν λόγω Πρότασης Αναθεώρησης τα οποία θεωρούμε κομβικά είναι:

 

  1. Η σημερινή απαίτηση για κτίρια «Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ – nZEB)» θα αντικατασταθεί από απαίτηση για κτίρια «Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ZEB)» από το 2027 για τα δημόσια κτίρια και από το 2030 για όλα ανεξαιρέτως τα νέα κτίρια.
  2. Τα κτίρια κατηγορίας G (το ενεργειακά «χειρότερο» 15% των κτιρίων της κάθε χώρας) θα πρέπει να αναβαθμιστούν σε F μέχρι το 2027 για εμπορικά κτίρια και μέχρι το 2030 για κατοικίες.
  3. Αναβάθμιση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (EPCs) και συμμόρφωση με κεντρικά ορισμένο Ευρωπαϊκό Υπόδειγμα αλλά και εισαγωγή (προαιρετικού) δείκτη πραγματικής ενεργειακής κατανάλωσης. Οι ενεργειακές κλάσεις θα διαμορφώνονται σε κλίμακα από Α (ΖΕΒ) έως G (το χειρότερο 15% των κτιρίων ενός εθνικού αποθέματος).
  4. Εστίαση στο αποτύπωμα άνθρακα καθ’ όλη τη διάρκεια «ζωής» του κτιρίου» (Whole Life Carbon)
  5. Έμφαση στη φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με υγιείς συνθήκες εσωτερικού χώρου των κτιρίων (χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων), προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ανάγκες πυροπροστασίας.

Η Knauf Insulation εδώ και πάνω από ένα χρόνο βαδίζει στα βήματα της νέας στρατηγικής "FOR A BETTER WORLD" με σαφείς και μετρήσιμους στόχους αειφορίας έως το 2025 

Ο Δρ. Γιάννης Κοντούλης, γενικός διευθυντής της Knauf Insulation, σημειώνει: "Η πολιτεία έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα στην εφαρμογή της προηγούμενης νομοθεσίας, με την οποία τα νέα κτίρια στην Ελλάδα πρέπει να είναι Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας, από την 1η Ιουλίου 2021. Παρόλο που υφίσταται ήδη ως νόμος, δεν έχει συμπληρωθεί με ανανέωση του ΚΕΝΑΚ» και συμπληρώνει: «Είναι σημαντικό, ιδίως σήμερα με το υπέρογκο κόστος ενέργειας, να εφαρμόσουμε άμεσα τις προδιαγραφές για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας και να νομοθετήσουμε ήδη από σήμερα, τις απαιτήσεις του μεθεπόμενου ΚΕΝΑΚ, με εφαρμογή από το 2030, για τα Κτίρια Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας".

Είναι σημαντικό, ιδίως σήμερα με το υπέρογκο κόστος ενέργειας, να εφαρμόσουμε άμεσα τις προδιαγραφές για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας και να νομοθετήσουμε ήδη από σήμερα, τις απαιτήσεις του μεθεπόμενου ΚΕΝΑΚ, με εφαρμογή από το 2030, για τα Κτίρια Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.
Δρ. Γιάννης Κοντούλης, Γενικός Διευθυντής Knauf Insulation - Ελλάδα, Κύπρος & Μάλτα

Επιχειρώντας όμως να «μεταφράσουμε» τα παραπάνω καταλήγουμε στα εξής κομβικά συμπεράσματα που οφείλει ο κλάδος μας να λάβει σοβαρά υπ’ όψη:

  1. Μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις για τα κτίρια σημαίνει σημαντικά μεγαλύτερα πάχη θερμομόνωσης (από τα 6-12 εκατοστά του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ σε τουλάχιστον 12-25 εκατοστά)
  2. Αναμενόμενες πρωτοβουλίες και κίνητρα για μεγάλη αύξηση του ρυθμού και του επιπέδου ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος (ένα μεγαλύτερο Εξοικονομώ με ευρύτερα όρια για εφαρμογή από όλους)
  3. Μεγαλύτερη εστίαση στο  αποτύπωμα άνθρακα του κτιρίου προμηνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) για κάθε δομικό/μονωτικό υλικό του
  4. Προώθηση προϊόντων με αναγνωρισμένα διαπιστευτήρια υγιεινής (πιστοποιητικά χαμηλών εκπομπών όπως Blue Angel, Eurofins Indoor Air Comfort Gold), διαφάνειας συστατικών (όπως Declare®, HPD) και γενικώς αειφορίας.
  5. Αναβάθμιση ποιότητας των Ενεργειακών Πιστοποιητικών με πλέον διεξοδικό έλεγχο της πληροφορίας που περιέχουν. Ενίσχυση της συζήτησης για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο των ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου.

Εξέλιξη θερμομόνωσης 1979-2022 - Πηγή: Π.Δ. της 1.6/1979, KENAK, Εκτίμηση Knauf Insulation

Αναμφίβολα το άμεσο μέλλον για τα νεόδμητα και υφιστάμενα κτίρια, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και για την Ελλάδα προμηνύεται συναρπαστικό. Αρκεί εμείς οι ίδιοι να εξασφαλίσουμε ότι ο ενθουσιασμός που διατρέχει τους κεντρικούς σχεδιασμούς αυτούς, θα μεταφερθεί αυτούσιος στον ίδιο το σχεδιασμό, τις προδιαγραφές και την κατασκευή των καλύτερων κτιρίων του μέλλοντος που οραματιζόμαστε.

 

Η αειφορία στα κτίριά μας: Knauf Insulation Experience Center, Skofja Loka, Σλοβενία – Πιστοποίηση DGNB Platinum