Σε κτίρια υψηλής ή/και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιά, θεσπίζονται απαιτήσεις μεταξύ των οποίων και για τα θερμομονωτικά υλικά που τοποθετούνται στα δομικά στοιχεία του κελύφους ώστε να επιτυγχάνεται κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά Α1 ή Α2.

Θερμομονωτικά υλικά: Επίδραση από τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

By Tassos Argyris
Ιούνιος 12, 2023

Το ελληνικό κράτος προχώρησε τον Μάϊο 2023 σε μια σημαντική πρωτοβουλία σχετικά με την πυροπροστασία, την έκδοση του «Κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων». Σκοπός αυτού του κανονισμού είναι να ενισχυθεί η πυρασφάλεια των κτιρίων που βρίσκονται κοντά ή μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με απαιτήσεις για τον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου αλλά και για τα στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος του. Το συγκεκριμένο κομμάτι, των απαιτήσεων για τα στοιχεία του κελύφους και συγκεκριμένα για τα θερμομονωτικά υλικά, είναι αυτό που θα αναλυθεί στο παρόν κείμενο.

Σημαντικό σημείο του κανονισμού είναι ο καθορισμός τεσσάρων κατηγοριών επικινδυνότητας για τη φωτιά: χαμηλή, μεσαία, υψηλή και ιδιαίτερα υψηλή. Αυτός ο χαρακτηρισμός βασίζεται σε σημαντικό αριθμό κριτηρίων για την αξιολόγηση των ακινήτων τα οποία επιτρέπουν την αντικειμενική αξιολόγησή τους. Μέρος των κριτηρίων για την αξιολόγηση αυτή, είναι κάποια τα οποία είναι σταθερά στο χρόνο και αναλλοίωτα, όπως τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής οι κλιματολογικές συνθήκες και η κλίση του εδάφους στο οποίο είναι χτισμένο. Άλλα, επίσης σημαντικά είναι το είδος της βλάστησης οι υποδομές και τα δίκτυα καθώς και η συχνότητα των συμβάντων και η πυροπληκτότητα της περιοχής. Ο κανονισμός δίνει οδηγίες / θέτει απαιτήσεις για τα μέτρα πυροπροστασίας είτε σε νέα είτε σε υφιστάμενα κτίρια αλλά και σε οικισμούς για τις κατηγορίες της υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας για τη φωτιά.

Θέτει λοιπόν απαιτήσεις όπως αυτή της προστασίας των σημείων τρωτότητας των ακινήτων ανάμεσα στα οποία είναι κάποια που αφορούν και τα χρησιμοποιούμενα θερμομονωτικά υλικά. Τέτοια σημεία τρωτότητας είναι το κέλυφος του κτιρίου ιδιαίτερα οι κατακόρυφες επιφάνειες του που είναι επιρρεπείς στην ανάφλεξη, αλλά και η επικάλυψη των κτιρίων δηλαδή η στέγη που βρίσκεται σε κίνδυνο από τις εναέριες καύτρες που μεταφέρονται με τον αέρα.

 

Η δομική πυροπροστασία των στοιχείων αυτών χωρίζεται με την απαίτηση καταρχήν του δείκτη πυραντίστασης. Ο δείκτης πυραντίστασης πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι τουλάχιστον (R)EI-30 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-2. Ιδιαίτερα σε βιομηχανικά, βιοτεχνικά κτίρια ή αποθήκες προσαυξάνεται κατά 30 λεπτά σε περιπτώσεις υψηλής ή ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

Όσον αφορά την εξωτερική μετάδοση της φωτιάς, η αντίδραση στη φωτιά του περιβλήματος των κτιρίων πρέπει να είναι είτε κλάσης A1 είτε A2-s1,d1 κατά ΕΛΟΤ EN 13501-1 στις περιοχές υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας. Αυτό σημαίνει όσο αφορά τα θερμομονωτικά υλικά ότι πρέπει αντίστοιχα και αυτά να είναι κατηγορίας A1 ή A2, όπως οι ορυκτοβάμβακες και το ξυλόμαλλο.

Υπάρχουν επίσης προβλέψεις και για τα κτίρια χαμηλής επικινδυνότητας, με απαίτηση αντίδρασης στη φωτιά C2-s1,d2 καθώς και για αυτά που είναι μέσης επικινδυνότητας με απαίτηση B2-s2,d2. Είναι προφανές λοιπόν ότι παρόλο που ο κανονισμός θέτει προαπαιτούμενα και για κτίρια αυτών των περιοχών, ωστόσο οι απαιτήσεις αυτές καλύπτονται εύκολα με τις συνήθεις μεθόδους θερμομόνωσης που δεν επιτυγχάνουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις απαιτήσεις ως προς την αντίδραση στη φωτιά (κατηγορίας B και C).

Όσον αφορά τα θερμομονωτικά υλικά, οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τη στέγη: Η χρήση υλικών με τέτοιες ιδιότητες – κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά A1 ή A2, επιτρέπει στα θερμομονωμένα στοιχεία να αντέξουν περισσότερο στη φωτιά και να επιτρέψουν στις πυροσβεστικές δυνάμεις να την κατασβέσουν έγκαιρα εφόσον μπορούν να έχουν πρόσβαση ή να δώσουν ευκαιρία στους κατοίκους να απομακρυνθούν εγκαίρως πριν βρεθούν σε ιδιαίτερο κίνδυνο από το ίδιο τους το σπίτι.

Αντίστοιχα για τα υφιστάμενα κτίρια, υπάρχουν υποχρεώσεις οι οποίες ορίζουν ότι, ιδιαίτερα στις ανακαινίσεις , θα πρέπει να φροντίσουν οι ιδιοκτήτες να εγκατασταθούν άκαυστα υλικά έτσι ώστε να υπάρξει και αναβάθμιση στην αντοχή του κτιρίου ως προς τη φωτιά. Όσον αφορά την ανακατασκευή της στέγης αυτή θα πρέπει να γίνει με τις προδιαγραφές που αναφέραμε ακριβώς παραπάνω και για τα νέα κτίρια.

Τα μέτρα πυροπροστασίας και των νέων αλλά και των υφιστάμενων κτιρίων στον κανονισμό αυτό περιλαμβάνουν και αρκετά αλλά στοιχεία. Όσον αφορά όμως τα θερμομονωτικά υλικά έχουμε παραπάνω αναλύσει τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις: στα κτίρια υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας η χρήση κατάλληλων άκαυστων υλικών - κατηγορίας αντίδρασης στη φωτιά Α1 ή Α2 - για τη θερμομόνωση, ενισχύει την προστασία του κτιρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού για την πυροπροστασία κτιρίων μέσα ή κοντά σε δάση.

Company news
Summer Comfort

“MAKE INSULATION DO MORE”: ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑ

Οι συνάδελφοί μας κ. Ντόμεν Ιβάνσεκ, Επικεφαλής Building Science για την Knauf Insulation παγκοσμίως, και κ. Τάσος Αργύρης, υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης / Προδιαγραφών της Knauf Insulation στη χώρα μας εξετάζουν πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε την πλήρη δυναμική της θερμομόνωσης για να προστατεύσουμε τα κτίριά μας, όλο το χρόνο, ενάντια σε ένα όλο και πιο ακραίο κλίμα. Επανεξετάζοντας το σχεδιασμό του κτιρίου και επιλέγοντας κατάλληλα προϊόντα με σύνεση, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της μόνωσης  και τελικά να επιτύχουμε ανθεκτικότητα των κτιρίων μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

05.09.2023
Pack it Smart Web Banner

PACK IT SMART! ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ KNAUF INSULATION

REDUCE, REUSE, RECYCLE: Το ταξίδι μας για ακόμη πιο βιώσιμες συσκευασίες συνεχίζεται.

Για την Knauf Insulation η βιωσιμότητα και αειφορία αποτελεί πάντα βασική προτεραιότητα.

Οι λύσεις μας εξοικονομούν ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές και δημιουργούν καλύτερα κτίρια.

Ωστόσο, για να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, πρέπει να βάλουμε κάθε πτυχή των προϊόντων μας στο μικροσκόπιο για να βρούμε νέους τρόπους ώστε να "κάνουμε περισσότερα ξοδεύοντας λιγότερα" — από τις λύσεις μόνωσης που δημιουργούμε μέχρι τις συσκευασίες που χρησιμοποιούμε.

Οι νέες συσκευασίες μας είναι 100% ανακυκλώσιμες και πιο βιώσιμες από ποτέ, ωστόσο παραμένουμε αφοσιωμένοι στην εύρεση ακόμη περισσότερων, νέων τρόπων μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των πρώτων υλών και υλικών που χρησιμοποιούμε.

31.08.2023