ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΩΝ

INSTALLATION ADVICE
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΩΝ

Οι ίνες των ορυκτοβαμβάκων είναι δυνατό να προκαλέσουν μηχανικό ερεθισμό (κνησμό) σε ορισμένα άτομα όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί πιθανή ενόχληση, παρέχουμε εδώ οδηγίες για τον τρόπο χειρισμού των προϊόντων μας, αλλά και με τη μορφή εικονογραμμάτων στη συσκευασία των προϊόντων.

 

ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ / ΚΝΗΣΜΟΣ

Κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προσωρινό ερεθισμό (κνησμό) όταν χειρίζονται ορυκτοβάμβακες. Αυτός ο ερεθισμός είναι μια μηχανική αντίδραση στην τραχύτητα των ινών του υλικού και σε γενικές γραμμές, υποχωρεί λίγο μετά τη διακοπή της έκθεσης σε αυτές. Είναι επίσης δυνατό να παρατηρηθεί σε ορισμένους, ερεθισμός της άνω αναπνευστικής οδού ή των ματιών, παρόμοιος με αυτόν που προκαλείται από πολλές άλλες μορφές σκόνης ή από έκθεση σε ξένα σώματα. Αυτά τα μηχανικής προέλευσης συμπτώματα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που οφείλονται σε «χημικές» ερεθιστικές ουσίες οι οποίες συνήθως αξιολογούνται ως «επικίνδυνες ουσίες» σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 1272/2008.

Η οδηγία περί ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεως των επικίνδυνων ουσιών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία παρέχει τα κριτήρια ταξινόμησης των ουσιών για ερεθισμό, αρχικά κατέτασσε όλα τα προϊόντα oρυκτοβάμβακα, στην προληπτική κλάση ταξινόμησης: «Ερεθιστικό για το δέρμα» (R38). Το 2009, οι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφώνησαν ότι ο παροδικός μηχανικός κνησμός που παρατηρείται μερικές φορές κατά το χειρισμό και τη χρήση προϊόντων oρυκτοβάμβακα δεν είναι αποτέλεσμα χημικού ερεθισμού όπως υποδηλώνει η κλάση ταξινόμησης R38 και από τότε τα προϊόντα oρυκτοβάμβακα δεν ταξινομούνται σε αυτή την κλάση.

Όλοι οι παραγωγοί ορυκτοβαμβάκων παρέχουν πλήρεις και κατάλληλες οδηγίες πάνω στη συσκευασία των προϊόντων ώστε να βοηθούν τους χρήστες να αποτρέψουν ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εκδήλωσης μηχανικού ερεθισμού. Άτομα που αντιμετωπίζουν δυσφορία ή άτομα με υπάρχοντα δερματικά προβλήματα, πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια ή άλλα κατάλληλα μέσα προστασίας. Συνίσταται στους χρήστες να φορούν άνετα ρούχα και όχι στενά στο λαιμό και τους καρπούς. Όσοι πρόκειται να χειριστούν προϊόντα ορυκτοβάμβακα σε ύψος πάνω από τους ώμους, πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά.

Αποτελέσματα εντατικών μελετών σχετικά με την έκθεση στον άνθρωπο, τόσο στην παραγωγή όσο και κατά τη χρήση, δεν δείχνουν καμία σύνδεση μεταξύ έκθεσης σε ίνες ορυκτοβαμβάκων και αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης αναπνευστικής νόσου (π.χ. βρογχίτιδα). Δεν υπάρχει καμία ιατρική ένδειξη ότι οι ορυκτοβάμβακες προκαλούν άσθμα. Αν και οι ορυκτοβάμβακες δεν προκαλούν αναπνευστική νόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι οποιαδήποτε μορφή σκόνης είναι δυνατό να επιδεινώσει μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση.

Τυχόν ίνες που εισπνέονται δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, καθώς είναι βιοδιαλυτές και συνεπώς αφαιρούνται ή διαλύονται εύκολα από τον οργανισμό. Ωστόσο, όπως σημειώνεται από διάφορους οργανισμούς, είναι πάντα συνετό να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε οποιαδήποτε μορφή σκόνης στο χώρο εργασίας. Η βιομηχανία ορυκτοβαμβάκων, εδώ και πολλά χρόνια παρέχει κατάλληλη καθοδήγηση, υποστηρίζει και επικροτεί την σχετική νομοθεσία η οποία διαμορφώνει το συμβουλευτικό πλαίσιο και την καθοδήγηση για τον περιορισμό της έκθεσης σε σκόνη γενικής ενόχλησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα προϊόντα ορυκτοβάμβακα δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα, αν και η μηχανική επίδραση των ινών σε επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει προσωρινό, μηχανικό, ερεθισμό. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο χειρισμού των προϊόντων μας με τη μορφή εικονογραμμάτων στη συσκευασία των προϊόντων. Ακολουθεί μια επεξήγηση των εικονογραμμάτων και η σημασία τους.

Για να αποτρέψετε τυχόν κνησμό από μηχανικά αίτια, αποφύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική αναπνευστική συσκευή σε περιβάλλοντα με υψηλό ποσοστό σκόνης.

Μετά από την επαφή με το προϊόν, ξεπλύνετε το δέρμα με κρύο νερό για να μειώσετε πιθανά συμπτώματα κνησμού από μηχανικά αίτια.

Σε περιβάλλοντα με υψηλό ποσοστό σκόνης χρησιμοποιήστε συσκευές καθαρισμού με απορρόφηση, για να ελαχιστοποιήσετε τα επίπεδα σκόνης.

Για να ελαχιστοποιήσετε τα επίπεδα σκόνης, εφαρμόστε φυσικό αερισμό κατά την εγκατάσταση, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

Απορρίψτε το πλεονάζον προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Χρησιμοποιήστε γυαλιά ή προσωπίδες όταν εργάζεστε με μονωτικό ορυκτοβάμβακα πάνω από το ύψος των ώμων σας ή σε περιβάλλοντα με υψηλό ποσοστό σκόνης. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Η Knauf Insulation έλαβε το 2010, το πρώτο πιστοποιητικό Indoor Air Comfort Gold Standard από το ινστιτούτο Eurofins Scientific για τα προϊόντα Πετροβάμβακα με  ECOSE Technology και Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology, σύμφωνα με το πλαίσιο του προγράμματος δοκιμών και πιστοποίησης Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Οι ορυκτοβάμβακες δεν περιέχουν ουσίες που βλάπτουν το όζον ή συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τέτοιες ουσίες δεν χρησιμοποιούνται επίσης κατά την παραγωγή τους. Ακόμη, οι εκπομπές ουσιών από μονωτικά προϊόντα ορυκτοβάμβακα θεωρούνται αμελητέες όταν αυτά είναι εγκατεστημένα σε κτιριακές εφαρμογές συνεπώς δεν συμβάλλουν στη μείωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Ωστόσο, τα περισσότερα προϊόντα ορυκτοβάμβακα χρησιμοποιούν συνδέτη ρητίνης ο οποίος θα αποσυντεθεί εάν εκτεθεί σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 200 °C. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση των συνηθισμένων παραγώγων οργανικής αποσύνθεσης, συμπεριλαμβανομένου του μονοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και ορισμένα ιχνοστοιχεία σε μικρές ποσότητες, τα οποία παράγουν μια χαρακτηριστική οσμή.

Αποτελέσματα εντατικών μελετών σχετικά με την έκθεση στον άνθρωπο, τόσο στην παραγωγή όσο και κατά τη χρήση, δεν δείχνουν καμία σύνδεση μεταξύ έκθεσης σε ίνες ορυκτοβαμβάκων και αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης αναπνευστικής νόσου (π.χ. βρογχίτιδα). Δεν υπάρχει καμία ιατρική ένδειξη ότι οι ορυκτοβάμβακες προκαλούν άσθμα. Αν και οι ορυκτοβάμβακες δεν προκαλούν αναπνευστική νόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι οποιαδήποτε μορφή σκόνης είναι δυνατό να επιδεινώσει μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση.

Οι Ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation με ECOSE Technology πλεονεκτούν χάρη σε ένα πρωτοποριακό συνδέτη χωρίς φορμαλδεΰδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά, χωρίς να περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο, τα οποία περιέχουν 70% λιγότερη ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε για τους Ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation, ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά τους χαρακτηριστικά με την ίδια θερμική, ακουστική απόδοση και πυρασφάλεια. Τα μονωτικά προϊόντα με ECOSE Technology δεν περιέχουν χρωστικές και τεχνητά χρώματα- το χρώμα τους είναι εντελώς φυσικό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Οι Ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation διαθέτουν το  πιστοποιητικό EUCEB που εξασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για την βιοδιαλυτότητα ορυκτών ινών και συνεπώς δεν κατηγοριοποιούνται ως επικίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Λόγω της ECOSE Technology, έχουν επίσης λάβει την πιστοποίηση "Eurofins Indoor Air Comfort Gold" η οποία καταδεικνύει την υψηλότερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.