Εξαρτήματα - Βύσματα αγκύρωσης εξωτερικής θερμοπρόσοψης

Περιγραφή

Το ΚΙ Η1 eco είναι καρφωτό βύσμα αγκύρωσης με ατσάλινο γαλβανισμένο καρφί. 

Είναι σχεδιασμένο για αγκύρωση θερμομονωτικών πλακών σε συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσοψης ETICS, για τοιχοποιία από μπετόν, συμπαγές ή διάτρητο τούβλο και παρόμοια υλικά.

Βάθος αγκύρωσης: ελάχιστο 25 mm. Η διάμετρος κεφαλής είναι 60 mm.

Πλεονεκτήματα

Οι πληροφορίες για τον απαραίτητο αριθμό βυσμάτων αγκύρωσης και τη θέση τους εξαρτώνται από το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται, τη θέση και το ύψος του κτιρίου και προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή των συστημάτων εξωτερικής θερμοπρόσοψης.

Τα συνιστώμενα μήκη των βυσμάτων σχετικά με το πάχος του μονωτικού υλικού εφαρμόζονται σε νέα κτίρια, ενώ για υφιστάμενα κτίρια είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη και να συμπεριληφθεί το πάχος των υφιστάμενων στρωμάτων της πρόσοψης.

Τα βύσματα αγκύρωσης καρφώνονται με σφυρί σε οπές που  έχουν προηγουμένως ανοιχτεί στο υπόστρωμα.

Συσκευασία και αποθήκευση

Συσκευάζονται σε κουτιά (100 τεμάχια). Κρατήστε τα κουτιά συσκευασμένα σε παλέτα, σε ξηρό μέρος και προστατέψτε τα από υγρασία και έντονη υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.

Μπορούν να αποθηκευθούν για απεριόριστο χρόνο σε κλειστό χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες