Ξυλόμαλλο - Heratekta - C3 / C3-031

Heratekta - C3 / C3-031

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα διογκωμένης πολυστερίνης 2,00 m x 0,60 m

Ξυλόμαλλο με πυρήνα διογκωμένης πολυστερίνης, λευκής ή γραφιτούχας. Παρέχει εξαιρετική θερμομόνωση, ταυτόχρονα με τις μηχανικές ιδιότητες της πλάκας ξυλόμαλλου. Είναι αρκετά ελαφρύ και παρέχει εύκολη πρόσφυση στο μπετόν.Το ξυλόμαλλο Heratekta C3 / C3-031 είναι προϊόν με κατηγοριοποίηση αντίδρασης στη φωτιά Ε (ΕΝ 13501-1).

Το Heratekta συνδυάζει τα πλεοκτήματα της επιφάνειας με βάση τις ίνες ξύλου, ένα φυσικό προϊόν, με το χαμηλό βάρος και τις θερμομονωτικές ιδιότητες της διογκωμένης πολυστερίνης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εφαρμογές: επένδυση οροφών, εξωτερικών τοίχων.

Χρησιμοποιείται είτε εμφανές είτε σοβατισμένο.

Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

NormSymbolUnitValue
Θερμική αγωγιμότηταEN 13168λ(W/mK)Γραφιτούχο EPS (Πυρήνας): 0,031 / Λευκό EPS (πυρήνας): 0,040 - Ξυλόμαλλο: 0,090
Τάση συμπίεσης≥ 50
Αντίδραση στη φωτιάEN 13501-1E

Διαστάσεις

Προδιαγραφές

Πάχος (mm)Θερμική αντίσταση R (m2K/W)Μήκος (mm)Πλάτος (mm)m2 ανά παλέτα
350,9200060038,4
501,40200060026,4
752,20200060016,8

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language
DoP - Δήλωση απόδοσης - Heratekta-C3 / C3 031
Copy clipboard icon

Σεπτέμβριος 2019

Ελληνικά

Τεχνικά Έντυπα - Heratekta-C3
Copy clipboard icon

Μάιος 2020

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard