Ξυλόμαλλο - Heratekta - C3 / C3-031

Heratekta - C3 / C3-031

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλάκες ξυλόμαλλου με πυρήνα διογκωμένης πολυστερίνης 2,00 m x 0,60 m

Ξυλόμαλλο με πυρήνα διογκωμένης πολυστερίνης, λευκής ή γραφιτούχας. Παρέχει εξαιρετική θερμομόνωση, ταυτόχρονα με τις μηχανικές ιδιότητες της πλάκας ξυλόμαλλου. Είναι αρκετά ελαφρύ και παρέχει εύκολη πρόσφυση στο μπετόν.Το ξυλόμαλλο Heratekta C3 / C3-031 είναι προϊόν με κατηγοριοποίηση αντίδρασης στη φωτιά Ε (ΕΝ 13501-1).

Το Heratekta συνδυάζει τα πλεοκτήματα της επιφάνειας με βάση τις ίνες ξύλου, ένα φυσικό προϊόν, με το χαμηλό βάρος και τις θερμομονωτικές ιδιότητες της διογκωμένης πολυστερίνης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εφαρμογές: επένδυση οροφών, εξωτερικών τοίχων.

Χρησιμοποιείται είτε εμφανές είτε σοβατισμένο.

Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Norm Symbol Unit Value
Θερμική αγωγιμότητα EN 13168 λ (W/mK) Γραφιτούχο EPS (Πυρήνας): 0,031 / Λευκό EPS (πυρήνας): 0,040 - Ξυλόμαλλο: 0,090
Τάση συμπίεσης ≥ 50
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 E

Διαστάσεις

Προδιαγραφές

Πάχος (mm) Θερμική αντίσταση R (m2K/W) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) m2 ανά παλέτα
35 0,9 2000 600 38,4
50 1,40 2000 600 26,4
75 2,20 2000 600 16,8

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language
DoP - Δήλωση απόδοσης - Heratekta-C3 / C3 031
Copy clipboard icon

Σεπτέμβριος 2019

Ελληνικά

Τεχνικά Έντυπα - Heratekta-C3
Copy clipboard icon

Μάιος 2020

Ελληνικά

Τεχνικά Έντυπα - Heratekta-C3 031
Copy clipboard icon

Μάιος 2020

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard