Πετροβάμβακας - NaturBoard FIT PLUS

NaturBoard FIT PLUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η NaturBoard FIT PLUS ξηράς δόμησης είναι μια αυτοφερόμενη, μαλακή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα και λ= 0,037 W/mK. Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές.

Το προϊόν προσφέρει ηχομόνωση, θερμομόνωση, καθώς και πυροπροστασία σε συστήματα ψευδοροφών και στεγών. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χωρίσματα και λοιπές τοιχοποιίες ξηράς δόμησης με γυψοσανίδες/τσιμεντοσανίδες. Λόγω της ινώδους του σύστασης συμβάλλει στην επίτευξη εξαίρετων επιδόσεων ηχομόνωσης και ακουστικής εντός των συστημάτων στα οποία συμμετέχει.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση - Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,037 W/mK 
  • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της δομής των ινών του υλικού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός 
  • Αντοχή στη γήρανση 
  • Αυτοφερόμενο υλικό 
  • Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος 
  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση

ΧΡΗΣΗ

Building type Residential
Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Norm Symbol Unit Value
Θερμική αγωγιμότητα EN 13162 λ W/m.k 0,037
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 A1

Διαστάσεις

Προδιαγραφές

Πάχος (mm) Θερμική αντίσταση R (m2K/W) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Τεμάχια ανά πακέτο m2 ανά πακέτο πακέτα ανά παλέτα m2 ανά παλέτα
40 1.08 1000 600 15 9 8 72
50 1.35 1000 600 12 7.2 8 57.6
60 1.62 1000 600 9 5.4 8 43.2
70 1.89 1000 600 8 4.8 16 76.8
80 2.16 1000 600 6 3.6 10 36
100 2.7 1000 600 6 3.6 16 57.6
120 3.24 1000 600 5 3 16 48

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language
Τεχνικά Έντυπα - NaturBoard FIT PLUS
Copy clipboard icon

Μάρτιος 2021

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard