Πετροβάμβακας - NaturBoard POD STANDARD

NaturBoard POD STANDARD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η NaturBoard POD Standard δαπέδων είναι μια σκληρή, συμπαγής, ηχοαπορροφητική πλάκα πετροβάμβακα και λ=0,036 W/mK για πλωτά δάπεδα.

Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές.

Το προϊόν προορίζεται για προστασία από κτυπογενείς θορύβους σε κατασκευές πλωτών δαπέδων, για θερμομόνωση και πυροπροστασία.

Είναι ιδανικό είτε για εγκατάσταση κάτω από υγρές τσιμεντοκονίες με πάχος μικρότερο από d < 50mm, είτε αναμενόμενα ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία μέχρι 2kPa.

Διατίθεται και ως συμπαγής λωρίδα πλάτους 125mm, κατάλληλη για μόνωση σοβατεπιών σε πλωτά δάπεδα, για προστασία από την πλευρική μετάδοση των κτυπογενών θορύβων.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση - Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,036 W/mK
  • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού
  • Συμπιεστότητα: Κατηγορίας CP4

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Εγγυημένη προστασία από κτυπογενείς θορύβους
  • Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
  • Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος
  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση
Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Norm Symbol Unit Value
Θερμική αγωγιμότητα EN 13162 λ W/mK 0.036
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 A1

Διαστάσεις

Προδιαγραφές

Πάχος (mm) Θερμική αντίσταση R (m2K/W) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Τεμάχια ανά πακέτο m2 ανά πακέτο πακέτα ανά παλέτα m2 ανά παλέτα
13 1000 125 16 2
20 0.56 1000 600 15 9 16 144
30 0.83 1000 600 10 6
50 1.39 1000 600 6 3.6

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language
Τεχνικά Έντυπα - NaturBoard POD STANDARD
Copy clipboard icon

Μάρτιος 2021

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard