Πετροβάμβακας - NaturBoard VENTI PLUS

NaturBoard VENTI PLUS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η NaturBoard VENTI PLUS αεριζόμενων προσόψεων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με λ= 0,035 W/mK και σταθερή πυκνότητα για αεριζόμενες προσόψεις υψηλών απαιτήσεων.

Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, υδατοαπωθητικό, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές.

Το προϊόν προσφέρει θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία αεριζόμενων προσόψεων με ύψος άνω των 12 μέτρων.

Η τοποθέτηση τους γίνεται σε τοίχους μεταξύ των προφίλ της αεριζόμενης πρόσοψης και η στερέωση τους γίνεται μηχανικά με αγκύρια PVC (5-8 τεμ./m2) με χαλύβδινους κοχλίες.

Οι πλάκες μπορεί να είναι μονής όψεως με λευκό ή μαύρο υαλούφασμα, ο οποίος επιπλέον αυξάνει τις υδατοαπωθητικές ιδιότητες (σε επενδύσεις προσόψεων με ανοικτούς αρμούς) καθώς και την αντίσταση στη ροή του αέρα κοντά στην επιφάνεια της πλάκας (ιδιαίτερα σε υψηλά κτίρια και κατασκευές όπου αναμένεται έντονη ροή αέρα στο στρώμα αερισμού.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε πυρκαγιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση - Χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,035 W/mK
  • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός
  • Αδιάβροχο και με διαπερατότητα υδρατμών
  • Αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς
  • Αντοχή στη γήρανση
  • Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος
Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Norm Symbol Unit Value
Θερμική αγωγιμότητα EN 13162 λ W/mK 0.035
Τάση συμπίεσης EN 826 CS(10) kPa ≥ 10
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 A1
Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα στην επιφάνεια EN 1607 TR kPa ≥ 5

Διαστάσεις

Προδιαγραφές

Πάχος (mm) Θερμική αντίσταση R (m2K/W) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) Τεμάχια ανά πακέτο m2 ανά πακέτο πακέτα ανά παλέτα m2 ανά παλέτα
50 1.43 1000 600 6 3.6 32 115.2
60 1.71 1000 600 5 3 32 96
70 2.00 1000 600 5 3 32 96
80 2.29 1000 600 4 2.4 32 76.8
100 2.86 1000 600 3 1.8 32 57.6
120 3.43 1000 600 3 1.8 28 50.4

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language
Τεχνικά Έντυπα - NaturBoard VENTI PLUS
Copy clipboard icon

Μάρτιος 2021

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard