Ορυκτοβάμβακας - Ρολλά ξηράς δόμησης ULTRACOUSTIC υψηλής ηχοαπορρόφησης

Ρολλά ξηράς δόμησης ULTRACOUSTIC υψηλής ηχοαπορρόφησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ρολά Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology για την ξηρά δόμηση με υψηλούς συντελεστές ηχοαπορρόφησης και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ 0,037 W/mK.

Άκαυστο υλικό, κατηγορίας Α1 κατά EN 13501-1.

Εφαρµογές και λύσεις

Θερμομόνωση και ηχοµόνωση χωρισµάτων, ψευδοροφών και τοίχων

  • Απλή και γρήγορη εφαρµογή
  • Εφαρµογή σε µια στρώση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Άριστη ακουστική απόδοση
  • ∆ιαφορετικά πάχη για κάθε σύστηµα ξηράς δόµησης
  • Απόδοση στη φωτιά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές παραγωγών γυψοσανίδων
  • Άκαυστος ορυκτοβάµβακας Euroclass A1
  • Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1
  • CE: MW-EN 13162-T2
Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

NormSymbolUnitValue
Θερμική αγωγιμότηταEN 13162λW/mK0,037
Αντίδραση στη φωτιάEN 13501-1A1

Διαστάσεις

Προδιαγραφές

Πάχος (mm)Θερμική αντίσταση R (m2K/W)Μήκος (mm)Πλάτος (mm)m2 ανά πακέτοπακέτα ανά παλέταm2 ανά παλέτα
451,221600060019,224460,8

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language
DoP - Δήλωση Απόδοσης - ULTRACOUSTIC
Copy clipboard icon

Μάρτιος 2021

Ελληνικά

Τεχνικά Έντυπα - ULTRACOUSTIC
Copy clipboard icon

Μάρτιος 2021

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard