Πετροβάμβακας - SmartRoof Thermal

SmartRoof Thermal

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Smart Roof THERMAL δωμάτων είναι μια σκληρή, συμπαγής πλάκα πετροβάμβακα με σταθερή πυκνότητα. Το προϊόν είναι άκαυστο, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες με αντοχή στη συμπίεση 50 kPa, υδρόφοβο, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Οι διαστάσεις του δεν μεταβάλλονται όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι έντονες.

Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης, καθώς και για την πυροπροστασία δωμάτων. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με όλων των ειδών τα στεγανοποιητικά υλικά, για επισκέψιμα και μη επισκέψιμα δώματα. Η τοποθέτηση του γίνεται εύκολα είτε σε βάση από σκυρόδεμα είτε σε κατασκευές από μεταλλικό προφίλ.

 

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Πυροπροστασία - Κατηγορία αντίδρασης σε φωτιά A1, άκαυστο υλικό
  • Θερμομόνωση - Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ= 0,036 W/mK
  • Ηχομόνωση - Άριστη ηχομόνωση λόγω της πυκνής δομής των ινών του υλικού

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Πυροπροστασία 
  • Σταθερότητα και συμπαγής σχεδιασμός 
  • Αντοχή στη γήρανση 
  • Το υλικό καλύπτει τις απαιτήσεις υγιεινής, ασφαλείας και περιβάλλοντος
  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση
Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Norm Symbol Unit Value
Θερμική αγωγιμότητα EN 13162 λ W/mK 0.036
Τάση συμπίεσης EN 826 CS(10) kPa ≥ 50
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 A1
Αντοχή σε εφελκυσμό κάθετα στην επιφάνεια EN 1607 TR kPa ≥10

Διαστάσεις

Προδιαγραφές

Πάχος (mm) Θερμική αντίσταση R (m2K/W) Μήκος (mm) Πλάτος (mm) m2 ανά παλέτα
40 1.11 2000 1200 76.8
50 1.39 2000 1200 62.4
60 1.67 2000 1200 52.8
70 1.94 2000 1200 45.6
80 2.22 2000 1200 38.4
90 2.5 2000 1200 33.6
100 2.78 2000 1200 31.2
120 3.33 2000 1200 26.4
140 3.89 2000 1200 21.6
150 4.17 2000 1200 19.2

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language
Τεχνικά έντυπα - SmartRoof Thermal
Copy clipboard icon

Μάρτιος 2021

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard