Παρθένος ορυκτοβάμβακας πλήρωσης - Supafil Cavity Wall (034)

Supafil Cavity Wall (034)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Supafil Cavity Wall - ένας γρήγορος, καθαρός και αποδοτικός τρόπος για εξοικονόμηση ενέργειας

Το Supafil Cavity Wall είναι ένας Άκαυστος Παρθένος Ορυκτοβάμβακας, για πλήρωση διακένων σε δικέλυφες τοιχοποιίες. Είναι δανικό για διαμερίσματα, χωρίς επέμβαση στο κέλυφος του κτιρίου παρέχοντας μια ταχύτατη, οικονομική και αποδοτική εφαρμογή θερμομόνωσης με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Βέλτιστη επιλογή θερμομόνωσης υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Το προϊόν διαθέτει εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες σε πολύ χαμηλές καταναλώσεις. Σε πυκνότητα εγκατάστασης μόλις 30 kg/m, εντός του διακένου, ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητάς του λ, φτάνει μέχρι 0,034 W/mK. Το προϊόν παρουσιάζει μεγάλη σταθερότητα διαστάσεων.

Το Supafil Cavity Wall είναι μόνιμα υδατοαπωθητικό, συνεπώς σε περίπτωση εισροής νερού, λόγω βλάβης από την εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας, δεν επιτρέπει τη διείσδυση στο εσωτερικό του. Επίσης δεν περιέχει πρόσθετες οργανικές ουσίες, συνεπώς είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε μύκητες και εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων και λοιπών μικροοργανισμών.

Πραγματική απόδοση για ενεργειακή και ακουστικη αναβάθμιση κατασκευών με διπλή τοιχοποιία

Με το Supafil θα έχετε επιτύχει  άμεση εξοικονόμηση ενέργειας μέσα σε 1 μόλις ημέρα, καθώς και αυξημένη θερμική άνεση τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. 

Επιπλέον, δοκιμές και πιστοποιήσεις δείχνουν ότι το Supafil διαθέτει υψηλή ακουστική απόδοση.

Ενεργειακή αναβάθμιση εντός μίας μόλις (1!) ημέρας, χωρίς επέμβαση στο κέλυφος του κτιρίου

Το Supafil εγκαθίσταται από εξειδικευμένα συνεργεία, χωρίς καμία διακοπή της κανονικής ζωής του σπιτιού. Δεν δημιουργεί σκόνη κατά την εγκατάσταση και δεν προκαλεί καμία ζημιά στο εξωτερικό (ούτε το εσωτερικό) του σπιτιού.

Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Το Supafil μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση του κτιρίου καθώς εξοικονομεί ενέργεια και έτσι βοηθά στη μείωση της ζήτησης για καύσιμα για τη θέρμανση και τον κλιματισμό των κτιρίων. Επίσης διαθέτει εξαιρετικά χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς παράγεται χρησιμοποιώντας έως και 80% ανακυκλωμένα υλικά. Επιπλέον, το Supafil είναι πιστοποιημένο με Χρυσό πρότυπο Eurofins για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα (Eurofins Indoor Air Comfort Gold), φέρει την κορυφαία πιστοποίηση χαμηλών εκπομπών Blue Angel και την ετικέτα διαφάνειας συστατικών Declare® του International Living Future Institute.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Εκμετάλλευση του υπάρχοντος διακένου σε διπλές τοιχοποιίες, χωρίς ανάγκη περαιτέρω χώρου.
  • Ολοκλήρωση εργασιών αυθημερόν, χωρίς ανάγκη ύπαρξης σκαλωσιάς και χωρίς επέμβαση στο κέλυφος του κτιρίου
  • Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες με λ έως και 0,034 W/mK
  • Άκαυστο υλικό κατηγορίας Α1 κατά ΕΝ 13501-1
  • Χωρίς καμία προσθήκη πρόσθετων χημικών και επιβραδυντικών καύσης
  • Εξαιρετική ηχοαπορρόφηση
  • Ανθεκτικό σε υγρασία, μύκητες και παράσιτα
  • Εξαίρετη σταθερότητα διαστάσεων - Settlement Class S1 (<1% μεταβολή στο χρόνο)
  • Κορυφαίες πιστοποιήσεις αειφορίας και υγιεινής
Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

Norm Symbol Unit Value
Θερμική αγωγιμότητα EN 14064-1 λD W/mK 0,034
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501-1 Α1

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language
DoP - Δήλωση Απόδοσης - SUPAFIL 034
Copy clipboard icon

Σεπτέμβριος 2019

Ελληνικά

Τεχνικά Έντυπα - Supafil Cavity Wall
Copy clipboard icon

Νοέμβριος 2021

Ελληνικά

Supafil 2022
Copy clipboard icon

Δεκέμβριος 2021

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard