Παρθένος ορυκτοβάμβακας πλήρωσης - Supafil 045 Παρθένος Ορυκτοβάμβακας μόνωσης σκεπής

Περιγραφή

Παρθένος ορυκτοβάμβακας Supafil πλήρωσης για σκεπές.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ=0,045 W/(mK)

Πίνακας απόδοσης του SUPAFIL 045 στη σκεπή:

Περισσότερες πληροφορίες

Downloads

ΗμερομηνίαLanguage
Δήλωση απόδοσης - SUPAFIL 045pdfDownloadΝοέμβριος 2018Ελληνικά