ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλάκες Φυσικού Ορυκτοβάμβακα υψηλότατης θερμικής απόδοσης με λ = 0,032 W/mk για εξωτερικούς τοίχους και σκεπές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Υψηλότατη θερμική, ακουστική μόνωση και πυροπροστασία.

ΧΡΗΣΗ

Ανακαινιζόμενα ή νέο κτίριαNew building, Renovation
Περισσότερες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόδοση

NormSymbolUnitValue
Θερμική αγωγιμότηταEN 13162λW/mK0,032
Αντίδραση στη φωτιάEN 13501-1A1

Διαστάσεις

Προδιαγραφές

Πάχος (mm)Θερμική αντίσταση R (m2K/W)Μήκος (mm)Πλάτος (mm)Τεμάχια ανά πακέτοm2 ανά πακέτοπακέτα ανά παλέταm2 ανά παλέτα
401,2513506001411,3420226,8
501,551350600108,120162
501,551350600108,120162
501,551350600108,120162
601,85135060086,4820129,6
601,85135060086,4820129,6
601,851350600
852,65135060064,862097,2
852,65135060054,052081
852,65135060064,862097,2
1003,15135060054,052497,2
1003,1135060054,052497,2
1003,15135060054,052081
1203,75135060043,242064,8
1404,4135060043,242064,8
1605135060032,432048,6
1605135060032,432048,6
2006,25135060032,431638,88

Downloads

Filename
Ημερομηνία
Language

Σεπτέμβριος 2019

Ελληνικά

Σεπτέμβριος 2019

English

Μάρτιος 2020

Ελληνικά

The download url has been copied to your clipboard