ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Προϊόντα
1 - 24 από 38

Homeseal LDS 0.04

Διαπνέουσες μεμβράνες στεγάνωσης
Ομάδα Διαπνέουσες μεμβράνες στεγάνωσης

Heratekta - C3 / C3-031

Μόνωση εξωτερικών τοίχων
Ομάδα Μόνωση εξωτερικών τοίχων

Supafil Cavity Wall (034)

Μόνωση διακένου διπλής τοιχοποιίας
Ομάδα Μόνωση διακένου διπλής τοιχοποιίας

Homeseal LDS 0.04 FixPlus

Διαπνέουσες μεμβράνες στεγάνωσης
Ομάδα Διαπνέουσες μεμβράνες στεγάνωσης

Tektalan-A2 HS

Υπόγειοι χώροι στάθμευσης
Ομάδα Υπόγειοι χώροι στάθμευσης

NaturBoard FIT PLUS

Μόνωση ψευδοροφών / οροφών
Ομάδα Μόνωση ψευδοροφών / οροφών

NaturBoard VENTI

Αεριζόμενη πρόσοψη
Ομάδα Αεριζόμενη πρόσοψη

FKD-N Thermal

Υλικά εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα
Ομάδα Υλικά εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα

FKD-S Thermal

Υλικά εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα
Ομάδα Υλικά εξωτερικής θερμοπρόσοψης με πετροβάμβακα

SmartRoof Thermal

Μόνωση οριζόντιων στεγών-δωμάτων
Ομάδα Μόνωση οριζόντιων στεγών-δωμάτων

has been added to your comparison.

has been removed from your comparison.