ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η Knauf Insulation επιδιώκει διαρκώς να βοηθά τους πελάτες και συνεργάτες της να περιηγηθούν στον κόσμο της πυροπροστασίας κατασκευών και να τους παρέχει την απαραίτητη, εξειδικευμένη γνώση ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις.

Οι σύγχρονες ανάγκες που επιβάλλει ο αστικός τρόπος διαβίωσης, οι απαιτήσεις των συνανθρώπων μας για ασφάλεια στα κτίρια και οι δραματικού μεγέθους καταστροφές από πυρκαγιά που έχουν προκληθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν ωθήσει την πυρασφάλεια στην κορυφή της ατζέντας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι κανονισμοί πυροπροστασίας εξελίσσονται σε ολόκληρο τον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει θέματα όπως τα πρότυπα πυρασφάλειας για τις προσόψεις κτιρίων και οι κανονισμοί που διέπουν τα δομικά υλικά, ενώ η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, η οποία έπρεπε να έχει ήδη υιοθετηθεί  από όλες τις χώρες της ΕΕ έως το Μάρτιο του 2020, δίνει μεγάλη έμφαση στην πυροπροστασία.

Τα ζητήματα που σχετίζονται με την πυροπροστασία των κτιρίων είναι πολύπλοκα και εξαρτώνται από εκατοντάδες παράγοντες που κυμαίνονται από την ηλικία ενός κτιρίου, τη χρήση και τη θέση του, έως τα εφαρμοζόμενα δομικά υλικά και τη συμμόρφωση τους με τους τοπικούς κανονισμούς και πρότυπα. Ωστόσο, όταν μιλάμε για πυρασφάλεια και μόνωση, η Knauf Insulation διαθέτει ολοκληρωμένες απαντήσεις για κάθε ερώτημα.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Οι πελάτες μας ανησυχούν για τη λήψη των σωστών αποφάσεων σε ερωτήματα όπως: έχουν προδιαγραφεί τα πλέον κατάλληλα και ασφαλή υλικά για το κτίριο μου; Με ποιο τρόπο πραγματοποιούνται έλεγχοι για τα προϊόντα και τα παρεχόμενα συστήματα; Είναι η κατασκευή μου συμβατή με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο; Τα πρότυπα και οι κανονισμοί επικαιροποιούνται, η πιστοποίηση και η ασφάλιση αποτελούν προκλήσεις και τα κτίρια συνεχίζουν να αλλάζουν και να εξελίσσονται. 

Η Knauf Insulation είναι εδώ για να βοηθήσει. Συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα σωστά δεδομένα και πληροφορίες ώστε να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας κατανοώντας πλήρως τις ανάγκες και προκλήσεις τους.
 

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΗ

Στην Knauf Insulation, διαθέτουμε τις λύσεις και την εξειδικευμένη γνώση ώστε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην προσπάθεια να λάβουν τις σωστές αποφάσεις στο θέμα της πυρασφάλειας. Για παράδειγμα, να κατανοήσουν τη σημασία της κατάταξης των υλικών σε κλάσεις ως προς την αντίδραση στη φωτιά, η οποία αξιολογεί την ευφλεκτότητα ενός υλικού – το αν θα καεί ή όχι δηλαδή – σε μια κλίμακα από Α έως F (πρότυπο ΕΝ 130501-1, Euroclass).

Θέλουμε οι πελάτες  και συνεργάτες μας να γνωρίζουν με ποιο τρόπο ελέγχονται τα προϊόντα για αυτές τις ταξινομήσεις και να κατανοούν την επικείμενη συμπεριφορά αυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η αντικατάσταση ενός άκαυστου προϊόντος (κλάση Α1 & Α2)  από ένα άλλο, που ανήκει σε κατώτερη κλάση ευφλεκτότητας. Πρόκειται για ζήτημα ζωτικής σημασίας.

Η Knauf Insulation παράγει προϊόντα και παρέχει λύσεις κλάσης A1 και A2 (άκαυστα υλικά κατά EUROCLASS / ΕΝ 13501-1) για όλες τις πιθανές εφαρμογές σε ένα κτίριο. Από ρολά και πλάκες Πετροβάμβακα και Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE® Technology, συμπαγείς αλλά και σύνθετες πλάκες ξυλομάλλου Heraklith® & Tektalan, έως προϊόντα μόνωσης συστημάτων HVAC, πορτών ασφαλείας και χώρων στάθμευσης.

 

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ

Εκτός από την υποστήριξη που παρέχει σε σημαντικές εκστρατείες υπέρ της πυρασφάλειας σε όλο τον κόσμο, η Knauf Insulation είναι μέλος του οργανισμού Fire Safe Europe (FSEU). Συνολικά 39 νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 22 χώρες υποστηρίζουν την εκστρατεία #Together4FireSafety του FSEU ώστε να συμμετάσχουν έμπρακτα στην προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον για την ασφάλεια των κατασκευών.
Υποστηρίζουμε επίσης την πλατφόρμα FIEP της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την πυρασφάλεια μεταξύ των κρατών μελών.

Στην Ελλάδα η Knauf Insulation συμμετέχει ενεργά στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ.) 
το οποίο εδώ και πάνω από δύο χρόνια προάγει δραστήρια την ανοιχτή συζήτηση για την πυροπροστασία των κατασκευών ενώ με την έντονη δράση του συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων & κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας & μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση).

Σε αυτό το πνεύμα τo ΕΛΙΠΥΚΑ προχώρησε σε έκδοση του Εγχειριδίου για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας 41/2018, το οποίο περιέχει τον Κανονισμό Πυροπροστασίας 41/2018 ενημερωμένο με νεότερες εγκυκλίους και Πυροσβεστικές Διατάξεις, με παράθεση των κειμένων ακριβώς στην παράγραφο που αναφέρονται. Το ΕΛΙΠΥΚΑ προσφέρει αυτό το εγχειρίδιο για χρήση από όλες και όλους και δεσμεύεται για τη συνεχή ενημέρωσή του με νεότερες αποφάσεις της διοίκησης. 

Μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΛΙΠΥΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Δ. 41/2018