ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ

H στέγη αποτελεί ένα νευραλγικό δομικό στοιχείο που τείνει να παραμελείται κατά τη μελέτη ενός κτιρίου, όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση την ηχομόνωση και την πυροπροστασία. Η σκεπή, περισσότερο από κάθε άλλο δομικό στοιχείο του κτιρίου, είναι εκτεθειμένη σε κάθε καιρικό φαινόμενο (βροχή, χιόνι, αέρας...) ενώ το γεγονός ότι πολύ συχνά κατασκευάζεται από εύφλεκτα υλικά (ξύλο), καθιστά την ποιοτική θερμομόνωση της με χρήση άκαυστων υλικών, απαραίτητη προϋπόθεση για ένα ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο.

Homeseal LDS System

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Είναι πλέον γνωστό και κοινά αποδεκτό πως ένα σπίτι με ανεπαρκή θερμομόνωση δαπανά σημαντικά μεγέθη ενέργειας για τη θέρμανσή του κατά το χειμώνα και την ψύξη του το καλοκαίρι, λόγω των μεγάλων απωλειών μέσω των δομικών στοιχείων του κελύφους του. Αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι πολύ σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 30-35% επί των συνολικών απωλειών ενέργειας, χάνεται μέσω της οροφής του. Το γεγονός αυτό καθιστά επιβεβλημένη την ποιοτική θερμομόνωση της στέγης με χρήση αποδοτικών υλικών. Οι Φυσικοί Ορυκτοβάμβακες με ECOSE Technology της Knauf Insulation, αποτελούν ιδανική λύση για οποιαδήποτε πρόκληση θερμομόνωσης. Με συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας που κυμαίνονται από λ=0,040 W/mK για τα δημοφιλή και εύχρηστα ρολά NatuRoll Plus έως το κορυφαίο της αγοράς για ινώδες μονωτικό, λ=0,032W/mK για τις πλάκες Naturboard 032, κάθε επιθυμητή επίδοση είναι εφικτή.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά των ορυκτοβαμβάκων της Knauf Insulation, οι οποίοι κατατάσσονται στην ανώτερη κατηγορία Α1, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ταξινόμησης δομικών υλικών, EN 13501-1. Δεδομένου ότι στις κατασκευές στεγών συνηθίζεται η χρήση και εύφλεκτων υλικών όπως το ξύλο, κατανοούμε πως η θερμομόνωση με χρήση άκαυστων υλικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας ασφαλούς και ενεργειακά αποδοτικής σκεπής.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Οι ορυκτοβάμβακες της Knauf Insulation παράγονται με ECOSE Technology, μια ρηξικέλευθη τεχνολογία συνδέτη χωρίς προσθήκη φαινόλης, φορμαλδεΰδης, πρόσθετων χημικών, ακρυλικών και χρωμάτων, η οποία αποτελεί και το λόγο για τον οποίο διαθέτουν τις κορυφαίες πιστοποιήσεις υγιεινής και αειφορίας. Αξίζει να αναφερθεί η πιστοποίηση χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), Eurofins Indoor Air Comfort Gold, η οποία απονέμεται μόνο σε προϊόντα που πληρούν τις αυστηρότερες απαιτήσεις σε σχέση με την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους που τοποθετούνται.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

Ο θόρυβος από την οδική κυκλοφορία, τα εναέρια μέσα, γειτονικά εργοτάξια, ακόμη και από την προσπίπτουσα βροχή στη στέγη είναι δυνατό να διαταράξει σημαντικά την ηρεμία μας στο εσωτερικό του σπιτιού. Οι ορυκτοβάμβακες με ECOSE Technology, λόγω της ινώδους, ανοιχτής δομής τους διαθέτουν εξαίρετες ηχοαπορροφητικές ιδιότητες, συνεπώς συμβάλλουν αισθητά στην ακουστική θωράκιση της στέγης του σπιτιού σας από εξωτερικούς ανεπιθύμητους ήχους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΜΕ HOMESEAL LDS

Για τη δημιουργία της πλέον αποδοτικής και λειτουργικής στέγης σε όλους τους τομείς, η θερμομόνωση με ορυκτοβάμβακες με ECOSE Technology, συμπληρώνεται ιδανικά από τη γκάμα μεμβρανών Homeseal LDS. Με υδατοστεγανές διαπνεόυσες μεμβράνες LDS 0.02 ή 0.04 τοποθετημένες στην εξωτερική πλευρά της μόνωσης αλλά και αεροστεγανές μεμβράνες ελέγχου υδρατμών LDS 5 ή 35 από την εσωτερική, η κατασκευή μας αποκτά την υπόσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης.

 

Κατεβάστε τον οδηγό εφαρμογής για μόνωση στέγης της Knauf Insulation.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τεχνική υποστήριξη και οποιαδήποτε απορία.

Δείτε εδώ βίντεο εφαρμογής θερμομόνωσης σε πλάγια στέγη με εγκατάσταση Φυσικού Ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology πάνω στην πλάκα / δάπεδο μη προσβάσιμης σοφίτας.